Ivančica Marković protiv dnevnog lista "Večernje novosti"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković i Božo Prelević, na sednici održanoj 28.4. 2015. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

 

Objavljivanjem faksimila optužnice uz tekst „Marković hteo da se uklone ubice Ćuruvije“, 25,marta, dnevni list “Večernje novosti” prekršio je tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.

Nalaže se “Večernjim novostima” da ovu odluku objave najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanje odluke.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Žalbu je u svoje ime i u ime svog sina (uz njegovu saglasnost) podnela Ivančica Marković. Ona je navela da je Kodeks prekršen time što, prilikom obavljivanja optužnice protiv njenog supruga, nisu zaštićeni ni njegovi, ni lični podaci članova njegove porodice.  Suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, objavljen je matični broj Radeta Marković, a osim toga, “bez ikakve potrebe (jer ni sin ni ja nismo obuhvaćeni optužnicom), navedeno je i imovinsko stanje porodice mog sina i mene - adrese na kojima stanujemo, registarski brojevi automobila i iznos ušteđevine. Objavljivanjem ovih informacija mom sinu, njegovoj supruzi, njihovoj maloletnoj deci i meni ugrožena je bezbednost i povređeno je pravo na privatnost“, navedeno je, između ostalog u žalbi. Podnosilac žalbe je ukazao i na kršenje odredbi o poštovanju pretpostvake nevinosti, jer se, kako je navedeno, optuženi u tekstu nazivaju ubicama, a njen suprug naručiocem više ubistava.

„Večernje novosti“ nisu odgovorile na žalbu.

Komisija deo žalbe koji se odnosi na pretpostavku nevinosti nije razmatrala, jer nije dostavljena saglasnost osoba na koje se tekst odnosi.

Objavljivanjem ličnih podataka članova Markovićeve porodice „Novosti“ su, po mišljenju članova Komisije, prekršile Kodeks, jer nisu zaštitite privatnost osoba koje se pominju u dokumentu koji su objavile. „Večernje novosti“ su morale da, pre objavljivanja, provere sadržaj teksta optužnice i da „pokriju“ sve navedene lične podatke. Članovi Komisije veruju da je u ovom slučaju reč o previdu, odnosno nepažnji, redakcije i podsećaju još jednom sve novinare i urednike da moraju da vode računa o tome da li su zaštili lične podatke  u dokumentima koje objavljuju.

 

Beograd, 28.4.2015.                                                                              Predsedavajući

                                                                                                                 Ivan Cvejić