Marija Stevanović protiv portala Infocentrala.rsNa osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković i Božo Prelević, na sednici održanoj 28.4. 2015. godine, jednoglasno donosi

 

ODLUKU

 

Tekstovima „Termoelektrana ostaje bez direktora: “Direktorka Termoelektrane u Svilajncu dobila žuti karton u SNS-u”, “U debljini lima na krovu TE Morava nestalo tri miliona” i “Direktorka TE Morava preti zabranom rada portala” , objavljenim 27.januara, 10.aprila i 9. maja 2015.godine portal „Info centrala“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Žalbu Savetu za štampu, u ime Marije Stevanović, direktorke Termoelektrane u Svilajncu podnela je advokatica Anđelija Vasić. U žalbi je navedeno da su obavljenim tekstovima, uz više zakonskih odredbi, prekršene i odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na istinitost izveštavanja, odnosno na objavljivanje neosnovanih optužbi, pretpostavku nevinosti i novinarsku pažnju, kao i da medij nije objavio izvor informacije. Kako se ističe, portal “Info centrala” “konstantno objavjuje informacije o Mariji Stevanović, kao učiniocu krivičnog dela, a na osnovu krivične prijave koju je podnelo NN lice”, kao i da na ovaj način portal i njegova urednica“iskorišćavaju lakovernost gledalaca i slušalaca i ne vrše istinito, objektivno i potpuno informisanje”, na šta ih obavezuje zakon.

Redakcija “Info centrale” nije odgovorila na žalbu.

Komisija za žalbe nije razmatrala navode koji se odnose na eventualno kršenje zakona, budući da to izlazi iz okvira njene nadležnosti. U tekstu žalbe nije navedeno čime je prekršen Kodeks u tekstovima “Termoelektrana ostaje bez direktora”, u kojem se prenose informacije iznete na sednici Kolegijuma TENT-a, kao i u tekstu “Direktorka termoelektrane u Svilajncu dobila žuti karton u SNS-u”, u kojem se prenosi nezvanična informacija da je Marija Stevanović suspendovana u stranci, ali i da je ona to demantovala. U tekstu kojim je, po oceni podnosioca žalbe, prekršena pretpostavka nevinosti i iznete neosnovane optužbe, ne navode se imena osoba protiv kojih je podneta krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja, već samo inicijali. Istina, na osnovu ostalih informacija iz teksta verovatno je moguće zaključiti o kome je reč, ali bez obzira na to, nije prekršena pretpostavka nevinosti, koja je Kodeksom definisana tako da “novinar ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude”.

Komisija podseća i na to da je pravo na privatnost javnih ličnosti, a posebno nosilaca javnih funkcija suženo u odnosu na ostale građane, tako da oni moraju biti spremi da “istrpe” i pojačano interesovanje javnosti za ono što rade.

Komisija takođe ukazuje i da novinari moraju biti oprezni kada prenose krivične prijave NN lica, jer onda nije jasno koliko je ono što je navedeno u prijavi relavantno, ali u postupku “Info centrale” ipak ne vidi drugu nameru sem želje da upozna javnost sa mogućim zloupotrebama u termoelektrani.

Zbog svega navednog, Komisija je jednoglasno odlučila da “Info centrala” nije prekršila Kodeks novinara Srbije.

 

 

Beograd, 28.4.2015.                                                                                    Predsedavajući

                                                                                                                      Ivan Cvejić