Ministarstvo kulture i informisanja protiv dnevnog lista "Kurir"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Predrag Azdejković, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković i Božo Prelević, na sednici održanoj 26.2. 2015. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Fotografijom uz tekst „Političar sa ženom išao na orgije“, objavljenom na naslovnoj strani štampanog izdanja 25.januara 2015. godine, dnevni list „Kurir“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnelo je Ministarstvo kulture i informisanja, verujući da je „Kurir“ na naslovnoj strani objavio pornografsku fotografiju i da je time povređena odredba Kodeksa novinara po kojoj je novinaru zabranjeno da koristi neprimerene, uznemiravajuće, pornografske i sve druge sadržaje koji mogu imati štetan uticaj na decu. U žalbi je navedeno i da ovakve sadržaje nije dozvoljeno objavljivati ni po zakonu.

U odgovoru na žalbu redakcije „Kurira“ navedeno je da se pornografija definiše kao „opisivanje seksualnog čina (slikom i rečima) sa namerom da se izazove seksualno uzbuđenje“. U ovom slučaju, reč je fotografiji koja je ilustracija za tekst o elitnoj prostituciji, odnosno o političaru koji sa suprugom odlazi na orgije, a koja ni na koji način nije usmerena ka tome da „seksualno uzbudi čitaoca“. Takođe, kako se ističe, „na fotografiji se ne vidi ni jedan seksualni organ, već su prikazani potpuno obučen muškarac i žena koja mu sedi u krilu, u suknji, sa obnaženim grudima koje su potpuno zamagljene“. Priložena su i mišljenja nekoliko advokata koji smatraju da objavljena fotografija nije pornografska.

Prema oceni Komisije za žalbe, „Kurir“ se u tekstu bavi ozbiljnom temom elitne prostitucije, a javnost ima pravo da zna da postoje političari koji su u to uključeni. U tom kontestu je, kao ilustracija za tekst, upotrebljena zamagljena fotografija, koja po mišljenju članova Komisije, nije pornografska. Članovi Komisije smatraju da objavljena fotografija nije ni uzmeniravajuća, odnosno da nije reč o sadržaju koji može imati štetan uticaj na decu.

Zbog svega navedenog, Komisija je jednoglasno odlučila da “Kurir” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

 

Beograd, 26.2.2015.                                                            Predsedavajući

                                                                                             Ivan Cvejić