Jelena Marjanović protiv dnevnog lista "Blic"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Predrag Azdejković, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković i Božo Prelević, na sednici održanoj 26.2. 2015. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Antrfileom „Ubijen zbog zelenašenja“ u okviru teksta „Zloglasne grupe bajkera u Srbiji: Ubistva, dragulji i kukasti krstovi“, objavljenom u onalajn izdanju 17.novembra 2014. godine, dnevni list „Blic“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je Jelena Marjanović, supruga ubijenog Aleksandra Marjanovića, i to na deo teksta u kojem se njen suprug pominje kao jedan od članova gupe bajkera o kojoj govori tekst. Ona je istakla da je list, po njenom mišljenju prekršio odredbe koje se odnose na istinitost izveštavanja, odgovornost novinara u delu koje se odnosi na poštovanje pretpostavke nevinosti, kao i odredbe o zaštiti privatnosti. U žalbi je, između ostalog, navedeno da je suđenje za ubistvo njenog supruga još u toku, a da se u tekstu tvrdi da je ubijen zbog zelenašenja, da je pogrešno navedeno da je taksista, kao i vreme smrti. Jelena Marjanović je naglasila da se na ovaj način „vređa ličnost poginulog i osećanja njegove porodice“.

Advokat „Blica“, u odgovoru na žalbu, naveo je da je tekst napisan na osnovu informacija dobijenih iz, autoru dobro poznatih, izvora iz policije, i novinar ih jepre objavljivanja proverio. Izvori iz policije, koje autor teksta nije dužan da otkrije, rekli su „da je pokoni suprug podnosioca žalbe evidentiran u policiji, da je bio poznat kao taksista, kao i da je do njegovog ubistva došlo zbog svađe oko vraćanja novca koji je pokojnik davao na kamatu, a o čemu postoje dokazi, s obzirom da se ubistvo desilo na javnom mestu i da su svađu mogli da čuju svi prisutni“. U odgovoru se ističe i da javnost ima opravdan interes da zna ko i na koji način „gospodari“ putevima Srbije i ugrožava bezbednost u saobraćaju, posebno što je reč o osobama koje su policiji dobro poznate kao izvršioci krivičnih dela.

Članovi Komisije za žalbe nisu se izjašnjavali o celom tekstu, koji je inače deo serije o „bajkerskim“ grupama u Srbiji, već samo o onome što je predmet žalbe, odnosno o antrfileu u kojem se pominje Aleksandar Marjanović. Po mišljenju članova Komisije, izvor iz kojeg je novinar dobio informacije je, po svemu sudeći, pouzdan i autor teksta nije imao razloga da sumnja u tačnost dobijenih informacija. Ipak, s obzirom na to da suđenje još nije završeno, odnosno da sud još nije utvrdio šta je razlog ubistva, novinar nije trebalo da tvrdi da je „ubijen zbog zelenašenja“, već da napiše da je „navodno“ ubijen zbog toga.  Komisiji, međutim, nije poznato da je porodica ubijenog od redakcije tražila da ispravi tu grešku ili da objavi njihov odgovor ili ispravku, pre nego što je podneta žalba Savetu za štampu. Većina članova Komisije smatrala je, zato, da propust redakcije u ovom slučaju nije toliko veliki da bi bio ocenjen kao kršenje Kodeksa novinara Srbije, dok su dva člana imala suprotno mišljenje. Komisija, ipak, još jednom podseća sve novinare da moraju biti veoma oprezni kada pišu o počiniocima i žrtvama krivičnih dela i da, kada to nije potvrđeno sudskom presudom, ne iznose tvrdnje, već da navedu da se sumnja da je počinjeno neko krivično delo.

Zbog svega navedenog, Komisija je sa osam glasova „za“ i dva „protiv“ odlučila da “Blic” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

 

Beograd, 26.2.2015.                                                             Predsedavajući

                                                                                              Ivan Cvejić