Predrag Blagojević protiv dnevnog lista "Alo!"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Zoran Ivošević. Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević, Vlado Mareš, Zlatko Čobović i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 26.2.2015. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Veličanstvena Marina: Leči sebe, pomažući drugima, objavljenim 22. decembra 2014. u onlajn izdanju, dnevni list „Alo“

1.prekršio je tačku 1. Odeljka IX (Poštovanje autorstva) Kodeksa novinara Srbije o obavezi medija i novinara da primenjuju važeće zakonodavstvo o zaštiti autorskih prava i da, kada dobiju dopuštenje za reporodukciju iz drugog izvora, to čine uz uvažavanje autora i uz navođenje izvora.

Nalaže se dnevnom listu „Alo” da ovu odluku Komisije objavi u svom onlajn izdanju najkasnije sedam dana od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Predrag Blagojević, glavni i odgovorni urednik portala “Južne vesti” naveo je u žalbi Savetu za štampu da je list “Alo” , uz neznatne izmene, u celosti prepisao tekst “Bolesna i na hladnoći prikuplja novac za druge“, objavljen na “Južnim vestima” 18.decembra 2014.. List nije tražio saglasnost za objavljivanje teksta, a naveo je da je autor teksta  EA (verovatno Ekipa“Alo”), dok su „Južne vesti“ potpisane samo ispod fotografije objavljene u okviru teksta.

Redakcija lista “Alo” nije odgovorila na žalbu.

Komisija je zaključila da je očigledno reč o tekstu koji je prepisan, a da nije naveden pravi izvor informacije. Komisija za žalbe je i u svim prethodnim sličnim slučajevima donosila odluke da se takvim postupcima krše odredbe Kodeksa novinara Srbije, pa i ovoga puta još jednom podseća sve redakcije da moraju da poštuju autorska prava svojih kolega i da imaju obavezu da navedu izvor teksta koji su preneli. Komisija takođe podseća i da je na prethodnoj sednici donela identičnu odluku, takođe po žalbi „Južnih vesti“ na „Alo“, te da je reč o ponovljenom kršenju Kodeksa.

Zbog svega navedenog, Komisija je jednoglasno odlučila da je "Alo“ prekršio Kodeks novinara objavljivanjem spornog teksta i naložila listu da objavi ovu odluku.

 

Beograd, 26.2.2015.                                                     Predsedavajući

                                                                                     Ivan Cvejić