Špar d.o.o. protiv dnevnog lista "Blic"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Ljiljana Smajlović, Predrag Azdejković, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković i Božo Prelević, na sednici održanoj 28.1. 2015. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Serijom tekstova objavljenim od 11. do 20. decembra 2014. godine dnevni list „Blic“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je Marija Maja Nikolić u svoje ime, u ime preduzeća „Špar“ d.o.o. čiji je generalni direktor, kao i uz saglasnost Duška i Đurice Dankov Vorgić, osnivača preduzeća i autora projekta, navodeći da je „Blic“ spornim tekstovima prekršio sve odredbe Kodeksa novinara Srbije. List je, kako je navedeno u žalbi, doneo i optužnicu i presudu za „milionsku prevaru“, iako nije ni pokrenut nikakav postupak protiv firme „Špar“ d.o.o. ili osoba o kojima se piše. U veoma obimnoj žalbi, sa pratećim dokumentima, Marija Maja Nikolić osporavala je gotovo sve navode iz tekstova, tvrdeći, između ostalog, da dokumenta na kojima „Blic“ zasniva tvrdnju da je reč o pokušaju prevare nisu validna, jer su nezvanična i preuzeta sa sajta firme koji je još u izradi. Takođe firma je uredno registrovana u Agenciji za privredne registe, što se svakako ne bi dogodilo da je postojala sumnja da će građani biti dovedeni u zabludu zbog sličnosti sa nazivom austrijske firme.

U odgovoru na žalbu advokata „Blica“ Dušana Stojkovića navodi se da postoji opravdan interes javnosti da zna na koji način posluju srpske kompanije, naročito s obzirom na to da je naziv ove firme veoma sličan nazivu svetski poznatog maloprodajnog lanca, a vodi je veoma poznata umetnica, kao i da mediji imaju obavezu da građane upozore da vode računa pri poslovanju sa takvim preduzećem jer je to uradilo i Ministarstvo trgovine. „Blic“ je kako se ističe, pre objavljivanja, proverio sve informacije i pokušao da stupi u kontakt sa Majom Nikolić, ali ih je ona uputila na advokata koji nije odgovarao na pozive. Pretpostavka nevinosti nije prekršena, jer se termin prevara ne upotrebljava samo za krivično delo, nego i za bilo koju vrstu dovođenja nekoga u zabludu.

Prema oceni Komisije za žalbe, „Blic“ je dao argumente da navodi iz žalbe nisu tačni. Komisija je zaključila da svakako postoji interes javnosti da se upozna sa poslovanjem preduzeća „Špar“ d.o.o. , te da je list imao razloga da pretpostavi da je postojala ideja da se građani dovedu u zabludu – kako zbog sličnosti imena i logotipa sa austrijskim trgovinskim lancem, tako i zbog toga što je na sajtu firme, koji je bio dostupan javnosti, objavljeno pismo o namerama za koje podnosilac žalbe naknadno tvrdi da nije pravo. Podnosiocima žalbe je pružena prilika da odgovore na navode lista, pa Komisija ima razloga da veruje da je list postupio u skladu sa profesionalnim pravilima. Članovi Komisije takođe su zaključili da je najsporniji naslov „Milionska prevara Maje Nikolić“, ali je ipak, ocenjeno da nije reč o kršenju pretpostavke nevinosti, koja postoji kada se vodi postupak, budući da prevara nije samo krivično- pravni pojam. Komisija, međutim, skreće pažnju novinarima da moraju posebno da vode računa da naslov ne bude dvosmislen i da, čak i kada u tekstu imaju dokaze za svoje tvrdnje, ne kvalifikuju to u naslovu na takav način da bi se moglo protumačiti kao kršenje pretpostavke nevinosti.

Zbog svega navedenog, Komisija je jednoglasno odlučila da “Blic” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

 

Beograd, 28.1.2015.                                                              Predsedavajući

                                                                                               Ivan Cvejić