Predrag Blagojević protiv dnevnog lista "Alo" 

Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivan Cvejić, Zoran Ivošević. Tamara Skrozza, Ljiljana Smajlović, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević, Vlado Mareš, Zlatko Čobović i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 28.1.2015. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Nišlije vole novogodišnji seks”, objavljenim 7.januara 2015. godine, dnevni list „Alo“

1. prekršio je tačku 1. Odeljka IX (Poštovanje autorstva) o obavezi medija i novinara da primenjuju važeće zakonodavstvo o zaštiti autorskih prava i da, kada dobiju dopuštenje za reporodukciju iz drugog izvora, to čine uz uvažavanje autora i uz navođenje izvora.

Nalaže se dnevnom listu „Alo” da ovu odluku Komisije objavi najkasnije u trećem broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Predrag Blagojević, glavni i odgovorni urednik portala “Južne vesti” naveo je u žalbi Savetu za štampu da je list “Alo” , uz neznatne izmene, u celosti prepisao tekst “Nova godina – omiljeno vreme za pravljenje beba”, objavljen na “Južnim vestima”. List nije tražio saglasnost za objavljivanje teksta, a naveo je da je autor teksta “Alo”.

Redakcija lista “Alo” nije odgovorila na žalbu.

Komisija je zaključila da je očigledno reč o tekstu koji je prepisan, a da nije naveden pravi izvor. U delu teksta se, istina, pominje da su informaciju o broju rođenih beba objavile “Južne vesti”, ali na takav način da se može zaključiti da je samo taj podatak preuzet sa portala, a ne ceo tekst.

Komisija za žalbe je i u svim prethodnim sličnim slučajevima donosila odluke da se takvim postupcima krše odredbe Kodeksa novinara Srbije, pa i ovoga puta još jednom podseća sve redakcije da moraju da poštuju autorska prava svojih kolega i da imaju obavezu da navedu izvor teksta koji su preneli.

Zbog svega navedenog, Komisija je jednoglasno odlučila da je "Alo“ prekršio Kodeks novinara objavljivanjem spornog teksta i naložila listu da objavi ovu odluku.

 

Beograd, 28.1.2015.                                                                Predsedavajući

                                                                                                 Ivan Cvejić