Regionalni centar za manjine protiv dnevnog lista „Večernje novosti“Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Božo Prelević, Ivan Cvejić i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 25.12. 2014. godine, većinom glasova, donosi

ODLUKU

Tekstom „Horgoš: Romi opljačkali migrante iz Sirije“ i komentarima ispod teksta, objavljenim 7. novembra 2014. godine u onlajn izdanju, dnevni list „Večernje novosti“

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) po kojoj se novinar mora suprotstaviti svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 4. Odeljka V ( Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opsanosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Nalaže se dnevnom listu „Večernje novosti“ da odluku Komisije objavi u svom onlajn izdanju, najkasnije sedam dana od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Regionalni centar za manjine, smatrajući da su „Večernje novosti“ prekršile profesionalne etičke standarde navodeći etničku pripadnost počinilaca krivičnog dela. „O efektima izveštavanja i novinskih tekstova u kojima se činjenje krivičnih dela može dovesti u vezu sa etničkom pripadnošću učinilaca krivičnih dela najbolje svedoče komentari ispod teksta, poput onih: ‘Svaka čast izuzecima, ali 90 odsto cigana bi ukralo iz želuca što su pojeo pre dva dana’, ‘Cigani ne kradu, oni pozajmljuju’“, navedeno je između ostalog u žalbi.

Redakcija „Večernjih novosti“ nije odgovorila na žalbu.

Većina članova Komisije ocenila je da tekst nije objavljen u skladu sa pravilom iz Kodeksa po kojem se u izveštajima o krivičnim delima nacionalna, rasna, verska, ideološka i politička pripadnost, kao i seksualno opredeljenje, socijalni i bračni status osumnjičenih lica ili žrtava, pominju samo u slučaju kada su ta opredljenja, pripadnost ili status u neposrednoj vezi sa vrstom i prirodom počinjenog dela. Komisija je zaključila da u ovom slučaju etnička pripadnost pljačkaša nije ni u kakvoj vezi sa počinjenim  delom, niti objavljivanje te informacije dopinosi tačnijem izveštavanju i boljem razumevanju događaja, te stoga nije bilo nikavog razloga da se ona navodi. Isticanje nacionalnosti učinilaca krivičnog dela, naročito kada je reč o manjini u odnosu na koju već postoje brojne predrasude u društvu, dovelo je i ovog puta do komentara čitalaca u kojima se krivica pripisuje svim pripadnicima jedne etničke zajednice, što sve za posledicu ima učvršćivanje stereotipa i diskriminatornog odnosa prema Romima.

Zbog toga je Komisija, sa sedam glasova „za“, dva „protiv“ i jednim „uzdržanim“ odlučila da su „Večernje novosti“ prekršile odredbe Kodeksa novinara Srbije i naložila objavljivanje ove odluke.

Beograd, 25.12.2014.

Predsedavajući
Petar Jeremić