Ministarstvo kulture i informisanja protiv dnevnog lista „Kurir“Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Božo Prelević, Ivan Cvejić i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 25.12. 2014. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstovima „Tasovac finansira fim porno dive“ i „Sramota je šta Tasovac radi sa porno divom“, objavljenim 26. i 27. novembra 2014. godine,  dnevni list „Kurir“

1. prekršio je tačke 1 i 2. Odeljka I ( Istinitost izveštavanja), o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, kao o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja.

Nalaže se dnevnom listu „Kurir“ da odluku Komisije objavi najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Ministarstvo kulture i informisanja podnelo je žalbu Savetu za štampu zbog tekstova u kojima je, kako je navedeno u žalbi, objavljen niz neistina, koje je novinar bio dužan da proveri. Kako se ističe, naslov teksta objavljenog  26. novembra nije u skladu sa sadržajem teksta, jer se na kraju teksta citira izjava predstavnika Filmskog centra da konkurs još nije završen. Takođe, u žalbi se ukazuje i na to da list nije na odgovarjući način preneo odgovore koje je na postavljena pitanja dostavila pomoćnica ministra.

U odgovoru na žalbu pomoćnika glavnog urednika „Kurira“ Marije Kordić navedeno je da ni na jednom mestu, ni u tekstu, ni u opremi, nije iznesena tvrdnja da Ministarstvo kulture finansira novi film glumice Stoje, već je u tekstu upotrebljen kondicional “trebalo bi” da finansiraju film, dok su naslovu upitnikom i uzvičnikom izražava pitanje, odnosno čuđenje, a ne tvdi se ništa. Zbog toga su, ističe, naslov i tekst u potpunom saglasju. „Kurir“ je, kako je naglašeno, ministru poslao pitanja dva dana pre objavljivanja prvog teksta, ali pošto za dva dana nije stigao nikakav odgovor, pitanja su ponovo upućena 26. novembra, a odgovori su dostavljeni na kraju radnog vremena i kada je tekst već bio prelomljen. Zbog toga, kao i zato što su odgovori na pitanja bili dosta dugi za formu tekstova koje objaljuje „Kurir“, odgovori su skraćeni, s tim što su citirane sve relavantne rečenice.

Članovi Komisije smatrali su da naslovi u „Kuriru“, suprotno Kodeksu, ne odgovaraju sadržaju tekstova. Bez obzira što su uz naslov „Tasovac finansira film porno dive“ stavljeni upitnik i uzvičnik (ne i na naslovnoj strani), naslov zapravo predstavlja tvrdnju. Drugi naslov „Sramota je šta Tasovac radi sa porno divom“, takođe ne odgovara sadržaju teksta, budući da se tekst odnosi na film koji će eventualno finansirati Filmski centar Srbije, nakon konkursa koji još nije završen. Zbog toga je, po oceni Komisije za žalbe, „Kurir“ prekršio odredbe Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja.

Takođe, Komisija je ocenila da je teško prihvatljivo objavljivanje samo dve rečenice iz  odgovora pomoćnice ministra, dok je spekulacijama o tome da Ministarstvo finansira film u kojem glumi američka porno glumica srpskog porekla dat veoma veliki prostor - čak dve naslove strane , dok su tekstovi u novinama takođe plasirani na po dve strane.  Nejasno je takođe i zbog čega bi bilo skandalozno da Ministarstvo zaista finansira film u kojem se pojavljuje i porno glumica, jer to, samo po sebi, ne govori ništa o kvalitetu projekta, iza kojeg stoje poznati scenarista i reditelj. Samim tim ni Ministarstvo kulture i informisanja nema razloga da se toliko oštro ograđuje od toga.

Zbog svega nevadenog, Komisija je jednoglasno odlučila da je „Kurir“ prekršio Kodeks novinara i naložila listu da ovu odluku objavi.

Beograd, 25.12.2014.

Predsedavajući
Petar Jeremić