Lepomir Bakić protiv dnevnog lista „Alo“Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Božo Prelević, Ivan Cvejić i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 25.12. 2014. godine, većinom glasova, donosi

ODLUKU

Tekstovima „Ovo je gologuzi srpski policajac“, „Gologuzi policajac na žurki sa transvestitima“ i „Lepomir pipkao crnca za grudi i butine“, objavljenim 6, 14 i 21. oktobra 2014. godine u štampanom i onlajn izdanju, dnevni list „Alo“

1. prekršio je tačku 2. Odeljka I ( Istinitost izveštavanja), o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja,

2. prekršio jei tačku 1. Odeljka VII (Poštovanje privatnosti) po kojoj je novinar obevezan da poštuje dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.

Nalaže se dnevnom listu „Alo“ da odluku Komisije objavi u štampanom izdanju najkasnije u trećem narednom broju, a u onlajn izdanju najkasnije sedam dana od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Lepomir Bakić, pripadnik MUP-a, smatrajući da list „Alo“ protiv njega vodi kampanju, objavljujući njegove fotografije iz salona za masažu i sa privatnih zabava, praćene tekstovima u kojima je predstavljen kao “striper” ili “starletan”. List je pritom, kako je naveo, fotografije objavio bez dozvole, dok su u jednom slučaju fotografije sa žurke održane pre više od godinu dana, ali se čitaocima to predstavlja kao da se dogodilo ovih dana. Sve fotografije i tekstovi. po njegovoj oceni, imaju za cilj da ga ponize i predstav ga kao nemoralnu osobu sklonu razvratu. On je naveo i da je zbog toga imao problema na poslu.

Redakcija lista „Alo“ nije odgovorila na žalbu.

Većina članova Komisije ocenila je da su tekstovi intonirani tako da podnosioca žalbe predstave u negativnom kontekstu i da ga ismeju, pri čemu se stalnim isticanjem da je reč o policajcu implicira i da on loše radi svoj posao, za šta nema nikakvih dokaza.  Komisija je uzela u obzir to da je Bakić učesnik rijaliti programa, te da je interesovanje taboida za njega zbog toga prirodno, ali je, ipak, zaključeno da su tekstovi pežorativni i da nije poštovano dostojanstvo osobe o kojoj se piše. Kodeks, po oceni Komisije, nije prekršen objavljivanjem fotografija. Jedna od njih preuzeta je sa televizijskog snimka iz promenutog rijaliti programa u kojem je Lepomir Bakić učestvovao i znao je da se snima, dok su ostale prethodno objavljene na društvenim mrežama. Kako nijedna od fotografija nije u njegovom vlasništvu, list nije imao obavezu da od njega traži dozvolu za objavljivanje.

Zbog toga je Komisija, sa sedam glasova „za“,i tri „protiv“ odlučila da je „Alo“ prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije i naložila objavljivanje ove odluke.

Beograd, 25.12.2014.

Predsedavajući
Petar Jeremić