Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM protiv dnevnog lista "Blic"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Ivan Cvejić, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Božo Prelević i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 27.11. 2014. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstovima “Glumac Goran Jevtić mi obljubio sina”, “Policija saslušala Gorana Jevtića” i “Dečak ispričao tužiocu šta mu je uradio Jevtić” objavljenim 22, 23. i 24. oktobra 2014. godine, dnevni list “Blic” prekršio je tačku 3. Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj je novinar dužan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude.

Nalaže se dnevnom listu “Blic” da odluku Komisije objavi najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) podneo je, uz saglasnost Gorana Jevtića, žalbu na tekstove objavljene u “Blicu”, smatrajući da je taj list “grubo prekršio Kodeks novinara Srbije na štetu glavnih aktera tekstova – Gorana Jevtića i maloletnika čij su roditelji podneli privatnu krivičnu prijavu protiv Jevtića“,i to odredbe koje se odnose na poštovanje pretpostavke nevinosti i zaštitu prava i dostojanstva dece. U žalbi je, između ostalog, navedeno da se naslovnim stranama i redakcijskom opremom tekstova “jasno implicira odgovornost Gorana Jevtića i na svojevrstan način mu se donosi presuda i pre pokretanja bilo kakvog postupka protiv njega”. Sve to uprkos činjenici da je reč o “privatnoj krivičnoj prijavi za krivično delo koje ne postoji u Krivičnom zakoniku Republike Srbije pod nazovom kako je okarakterisano na naslovnoj strani ‘Blica’- obljuba maloletika”.

U odvojenim odgovorima advokata “Blica” Dušana Stojkovića i odgovornog urednika lista Svetomira Marjanovića ističe se da taj list, ni u jednom od objavljenih tekstova, nije naveo da je Jevtić nešto uradio, već se svuda samo prenosi činjenica da je protiv njega podneta krivična prijava, a za sve što se nije moglo utvrditi bez istrage u tekstu se koristi reč “navodno”. Advokat takođe ističe da je reč o javnoj ličnosti, poznatom glumcu, čije je pravo na privatnost organičeno. Odgovorni urednik naglašava da su u tekstovima navedene samo činjenice koje niko ne osporava – da je protiv Jevića podneta krivična prijava i da tužilaštvo proverava navode iz te prijave. On se pozvao na slučajeve Bila Kozbija i fudbalera Džejma Vinstona, koji su optuženi za slična dela, a medije koji su o tome izveštavali niko nije optužio za kršenje pretpostavke nevinosti. Marjanović je naveo i da “Blic” nije objavio nikakav detalj na osnovu kojeg bi maloletnik čiji su roditelji podneli projavu mpgao biti prepoznat, dok je način opremanja i plasiranja teksta, kao i to kako će izgledati naslovna strana, ekskluzivno pravo “Blica” i njegovih urednika.

Komisija za žalbe se o delu žalbe koji se odnosi na maloletnika čiji su roditelji podneli prijavu nije izjašnjavala, jer uz žalbu nije dostavljena saglasnost roditelja da YUCOM u njihovo ime može da podnese žalbu Savetu za štampu. Kad je reč o delu žalbe koji se odnosi na Gorana Jevtića, članovi Komisije su ocenli da je “Blic” zaista dosta vešto izbegao da napiše kako je glumac počinio krivično delo zbog kojeg je podneta prijava. Sem u podnaslovu prvog teksta, gde se, na naslovnoj strani, navodi  da je “Jevtić imao seksualni odnos sa maloletnikom”, u tekstovima nema tvrdnji da je Jevtić uradio ono za šta ga roditelji optižuju. Međutim, “Blic” nije samo preneo da je  podneta privatna krivična prijave, već je senzacionalističkim izveštavanjem, načinom plasiranja i opremom tekstova, nedvosmisleno čitaocima sugerisao da je Goran Jevtić kriv. List tri dana zaredom posvećuje veliki prostor, kako na naslovnim stranama, tako i novinama uopšte, ovoj priči, objavljuje velike Jevtićeve fotografije, podatke o njegovom “liku i delu”, dok istovremeno prenosi samo jednu njegovu, kratku izjavu da ne razume šta ga tačno pitaju i da je reč o glupostima. Efekat ovakvog načina obrade teme, po mišljenju članova Komisije za žalbe, jeste taj da kod čitalaca izaziva utisak da je Goran Jevtić nedvosmisleno kriv za silovanje maloletnika, iako je istraga još u toku. Zbog toga je Komisija sa sedam glasova “za”, dva “protiv” i jednim “uzdržanim” odlučila da je dnevni list “Blic” prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Beograd, 27.11.2014.                                                                   Predsedavajući

                                                                                                     Petar Jeremić