Borislav Stefanović protiv dnevnog lista "Kurir"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Božo Prelević i Ivan Cvejić, na sednici održanoj 30.10. 2014. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom “Borko imao udes pa pobegao od policije”, objavljenim 17.septembra 2014. godine, dnevni list “Kurir”:

1.prekršio je tačku 1. Odeljka I ( Istinitost izveštavanja) i tačku 6. Odeljka IV (Odgovornost novinara) o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2. prekršio je tačku 6. Odeljka IV (Odgovornost novinara) o obavezi novinara da neguje kulturu i etiku javne reči.

Nalaže se dnevnom listu “Kurir” da odluku Komisije objavi najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Borislav Stefanović, narodni poslanik i potpredsednik Demokratske stranke, jer je, kako je naveo, list „Kurir“ na naslovnoj strani objavio netačnu informaciju da je slupao službeni automobil i potom pobegao sa lica mesta. On je istakao da je list, i pored toga što im je saopštio činjenice – da nije on vozio, da skupštinski vozač koji ga je vozio na sastanak nije kriv za sudar, kao i da službenim autom nije išao kući, senzacionialistički i tendenciozno, tekst objavio pod naslovom „Borko slupao skupštinsku limuzinu, pa utekao“. Podnosilac žalbe je istakao da ovakvi tekstovi nanose štetu i njemu lično i stranci kojoj pripada.

U odvojenim odgovorima advokata “Kurira” Vojina Biljića i pomoćnika glavnog urednika Marije Kordić navodi se da je žalba neosnovana, jer nije istina da je “Kurir” objavio da je” Stefanović slupao službeni auto”, kao što on tvrdi. U tekstu je navedeno da je službeni auto vozio vozač, a niti se tvrdi, niti implicira, da je Stefanović odgovoran za udes. Informacija da Stefanović nije prisustvovao uviđaju dobijena je od policije, a kasnije je i on sam to potvdio. Takođe, poštovana je i obaveza da se čuje “druga strana”, pa je izjava Borislava Stefanovića prenata u celosti i bez intervencija.

Članovi Komisije ocenili su da je Stefanović, podnoseći jednu žalbu protiv listova “Kurir” i“Alo”, izneo i tvrdnje koje se ne odnose na “Kurir”, budući da taj list zaista nije objavio da je on “slupao službeni auto”. Međutim, po mišljenju članova Komisije, tvrdnja, koja se iznosi u i naslovu u “Kuriru” da je Stefanović posle udesa “pobegao od policije”, “iako je po zakonu morao da je sačeka”, takođe nije istinita. Osim toga, nadnaslovom, kojim se ponašanje potpredsednika Demokratske stranke označava kao “bahato”,a on kao osoba “koja ne mari za zakon”, kao i ocenama u tekstu “da nije imao ni minimum pristojnosti, da je reč o “najobičnijem bahaćenju” i sličnim, zaključila je Komisija, list je prekršio i odredbu Kodeksa koja se odnosi na obavezu novinara da neguje kulturu i etiku javne reči.

Zbog svega toga, Komisija je sa osam glasova “za” i jednim “uzdržanim” odlučila da je “Kurir” prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila mu da odluku objavi.

 

Beograd, 30.10.2014.                                                               Predsedavajući

                                                                                                  Petar Jeremić