Borislav Stefanović protiv dnevnog lista "Alo"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Ivan Cvejić, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Božo Prelević i Ivan Cvejić, na sednici održanoj 30.10. 2014. godine, većinom glasova donosi  

ODLUKU  

Tekstom “Borko slupao skupštinsku limuzinu,a pa utekao”, objavljenim 17.septembra 2014. godine, dnevni list “Alo”:

1. prekršio je tačku 1. Odeljka I ( Istinitost izveštavanja) i tačku 6. Odeljka IV (Odgovornost novinara) o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standard novinarske profesije,

2. prekršio je tačku 6. Odeljka IV (Odgovornost novinara) o obavezi novinara da neguje kulturu i etiku javne reči.

Nalaže se dnevnom listu “Alo” da odluku Komisije objavi najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanja odluke. 

OBRAZLOŽENJE 

Žalbu Savetu za štampu podneo je Borislav Stefanović, narodni poslanik i potpredsednik Demokratske stranke, jer je, kako je naveo list „Alo“ na naslovnoj strani objavio netačnu informaciju da je slupao službeni automobil i potom pobegao sa lica mesta. On je naveo da je list, i pored toga što im je saopštio činjenice – da nije on vozio, da skupštinski vozač koji ga je vozio na sastanak nije kriv za sudar, kao i da službenim autom nije išao kući, senzacionionalistički i tendenciozno, tekst objavio pod naslovom „Borko slupao skupštinsku limuzinu, pa utekao“. Podnosilac žalbe je istakao da ovakvi tekstovi nanose štetu i njemu lično i stranci kojoj pripada.

Redakcija lista „Alo“ nije odgovorila na žalbu.

Po mišljenju članova Komisije, tvrdnja, koja se iznosi u i naslovu potpuno je neistinita. Osim toga, nadnaslovom kojim se ponašanje potpredsednika Demokratske stranke označava kao “bahato”, kao i ocenama u tekstu “da je pobegao sa lica mesta”, da je ostavio vozača “da se smara sa uviđajem” i sličnim, zaključila je Komisija, list je prekršio i odredbu Kodeksa koja se odnosi na obavezu novinara da neguje kulturu i etiku javne reči.

Zbog svega toga, Komisija je sa osam glasova “za” i jednim “uzdržanim” odlučila da je “Alo” prekršio Kodeks novinara Srbije I naložila mu da odluku objavi.

 

Beograd, 30.10.2014.                                                         Predsedavajući

                                                                                            Petar Jeremić