Milan Cvetićanin protiv dnevnog lista "Alo!"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Božo Prelević i Ivan Cvejić, na sednici održanoj 30.10. 2014. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom “Mešetari iz ‘Azotare’ i ‘Tehnohemije’  vodili i ‘Vinograde’”, objavljenim 26.avgusta 2013. godine u onlajn izdanju, dnevni list “Alo”:

1. prekršio je tačku 1. Odeljka I ( Istinitost izveštavanja) i tačku 6. Odeljka IV (Odgovornost novinara) o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standard novinarske profesije,

2. prekršio je tačku 1. Odeljka V (Novinarska pažnja) po kojoj je novinar dužan da poslu pristupi sa dužnom profesinalnom pažnjom.

Nalaže se dnevnom listu “Alo” da odluku Komisije objavi najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanja odluke.

Komisija predlaže redakciji lista da tekst ukloni iz svog onlajn izdanja.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Milan Cvetićanin, član Upravnog odbora AD “Vršački vinogradi”, navodeći da se su svi ostali podaci o njemu, koji su navedeni u tekstu, potpuno neistiniti. Podnosilac žalbe tvrdi da je autor teksta “izmislio” da je on “mešetar iz ‘Azotare’”,  da je radnik Agencije za privatizaciju Republike Srbije, da je izvršio lažnu procenu “Azotare”, da je zbog toga bio uhapšen, kao i da je, nakon hapšenja, razrešen dužnosti člana UO “Vršačkih vinograda”.  Cvetićanin je istakao da su sve iznete tvrdnje mogle da se provere pre objavljivanja teksta, i da se utvrdi da verovatno postoje dve osobe sa istim imenom i prezimenom.

Redakcija lista „Alo“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije ocenili su da je to što redakcija nije odgovorila na žalbu otežalo odlučivanje, jer bi objašnjenje lista kako su sporni podaci prikupljeni pomoglo u utvrđivanju pretpostavke da je reč o zameni identiteta. Bez odgovora redakcije, članovi Komisije morali su da odlučuju samo na osnovu tvrdnji podnosioca žalbe. Na osnovu toga, zaključeno je da su u tekstu izneti neistiniti podaci, čime je prekršeno načelo istinitosti izveštavanja. Takođe, novinar je pre objavljivanja, morao da proveri sve informacije kako bi nesumnjivo utvrdio da se odnose na osobu o kojoj piše, što se u ovom slučaju očigledno nije dogodilo.

Zbog toga je Komisija, sa osam glasova „za“ i dva „uzdržana“, odlučila da je list „Alo“ prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije i naložila objavljivanje ove odluke.

S obzirom da je tekst objavljen pre više od godinu dana, a da podnosilac žalbe i dalje trpi posledice toga što je dostupan na internetu, Komisija redakciji lista „Alo“ predlaže i da sporni tekst ukloni iz svog onlajn izdanja.

 

Beograd, 30.10.2014.                                                              Predsedavajući

                                                                                                 Petar Jeremić