Aleksandra Barton protiv dnevnog lista "Večernje novosti"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Božo Prelević i Ivan Cvejić, na sednici održanoj 30.10. 2014. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom “Direktorka pretila lekarima”, objavljenim 1.aprila 2014. godine u onlajn izdanju, dnevni list “Večernje novosti”:

 1.prekršio je tačku 3. Odeljka IV ( Odgovornost novinara) po kojoj je novinar dužan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude.

Nalaže se “Večernjim novostima” da odluku Komisije objavi najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je Aleksandra Barton, direktorka Mobing centra u Nišu, smatrajući da je list prekršio više tačaka Kodeksa novinara Srbije objavljivanjem informacije da je uhapšena jer je slala preteće poruke grupi zaposlenih u Specijalnoj bolnici u Sokobanji, čije interese zastupa. Kako je navela, između ostalog, već u naslovu teksta tvrdi se da je ona počinilac dela, a ne da se sumnja na to.Aleksandra Barton je dostavila i dokumentaciju iz koje se vidi da joj pritvor nije određen, kao i da veštačenjem tek treba da se utvrdi ko je slao preteće poruke sa telefona koji je inače telefon Mobing centra i javno je dostupan.

Redakcija “Večernjih novosti” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije zaključili su da se u objavljenom tekstu korektno navodi da Aleksandra Barton privedena zboog sumnje da je pročinila krivično delo ugrožavanja sigurnosti, ali se u naslovu izričito tvrdi da je “pretila lekarima”, što je suprotno odredbama Kodeksa koje se odnose na obavezu poštovanja pretpostavke nevinosti. Novinari, prema tom pravilu, nikoga ne smeju oglasiti krivim do izricanja sudske presude, što se u ovom slučaju dogodilo. Komisije podseća redakcije da su u obavezi da navedu da je neko osumnjičen ili optužen za određeno krivično delo, a ne da unapred tvrde da počinilac.

Zbog toga je Komisija odlučila da su “Večernje novosti”  prekršile odredbe Kodeksa novinara Srbije i naložila listu da objavi ovu odluku.

 

Beograd, 30.10.2014.                                                                     Predsedavajući

                                                                                                        Petar Jeremić