Aleksandra Barton protiv dnevnog lista "Kurir"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Božo Prelević i Ivan Cvejić, na sednici održanoj 30.10. 2014. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom “Uhapšena direktorka: zaštitnica radnika pala zbog mobinga”, objavljenim 1.aprila 2014. godine u onlajn izdanju, dnevni list “Kurir”:

 1.prekršio je tačku 3. Odeljka IV ( Odgovornost novinara) po kojoj je novinar dužan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude.

Nalaže se “Kuriru” da odluku Komisije objavi najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanja odluke.

 

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je Aleksandra Barton, direktorka Mobing centra u Nišu, smatrajući da je list prekršio više tačaka Kodeksa novinara Srbije, objavljujući informaciju da je uhapšena jer je slala preteće poruke grupi zaposlenih u Specijalnoj bolnici u Sokobanji, čije interese zastupa. Kako je navela, između ostalog, već u naslovu teksta se tvrdi da je ona počinilac dela, a ne da se sumnja na to, a slične kvalifikacije iznose se i u tekstu. Aleksandra Barton je dostavila i dokumentaciju iz koje se vidi da joj pritvor nije određen, kao i da veštačenjem tek treba da se utvrdi ko je slao preteće poruke sa telefona koji je inače telefon Mobing centra i javno je dostupan.

Redakcija “Kurira” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije zaključili su da je list u ovom slučaju postupio suprotno odredbama Kodeksa koje se odnose na obavezu poštovanja pretpostavke nevinosti. Novinari, prema tom pravilu, nikoga ne smeju oglasiti krivim do izricanja sudske presude, što se u ovom slučaju dogodilo. Komisije podseća redakcije da su u obavezi da navedu da je neko osumnjičen ili optužen za određeno krivično delo, a ne da unapre tvrde da počinilac.

Zbog toga je Komisija odlučila da je “Kurir”  prekršio” odredbe Kodeksa novinara Srbije i naložila listu da objavi ovu odluku.

 

Beograd, 30.10.2014.                                                                   Predsedavajući

                                                                                                      Petar Jeremić