Dejan Bačić protiv lista „Novi glas komune“Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu:  Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Ivan Cvejić i Marija Kordić, na sednici održanoj 25.9.2014. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom „Neistine Dejana Bačića“, objavljenim 29.avgusta 2014.godine, „Novi glas komune“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Dejan Bačić podneo je žalbu Savetu za štampu, verujući da je nedeljnik „Novi glas komune“  iz Apatina prekršio Kodeks novinara objavivši „na celoj strani“ tekst kojim ga „vređa i omalovažava“. Tekst je objavljen kao reagovanje na Bačićevu kritiku tog medija i TV Apatin zbog “pristrasnog izveštavanja za koje iz opštinskog budžeta dobijaju 15 miliona dinara godišnje”, koju je izneo u intervju objavljenom na portalu „025 info“.“Moje je legitimno pravo da svoje stavove iznesem, a njihovo da demantuju, ali ovaj modus operandi predstvalja grubo kršenje Kodeksa“, naveo je, između ostalog, podnosilac žalbe, ukazujući da su time povređene odredbe Kodeksa po kojima novinar ne sme da izveštava o stvarima u kojima ima lični interes, kao i da ekonomski i politički interesi izdavača ne smeju da utiču na uređivačku politiku tako da to za posledicu ima netačno, nepotpuno i neobjektivo informisanje. Podnosilac žalbe je dodao i da list odbija da objavi njegov odgovor na tekst.

U odgovoru na žalbu, glavna i odgovorna urednica Vesna Milanović Simičić navela je da je list,objavljivanjem teksta samo odgovorio na neistine koje je Bačić prethodno izneo i pozvao ga da dodatno objasni, odnosno dokaže neke od svojih tvrdnji. Ili da se zbog njih izvini. Ona je istakla i da Bačić redakciji nije dostavio nikakav odgovor. Po njenoj oceni, Dejan Bačić zloputrebljava pravo na žalbu Savetu za štampu, jer traži zaštitu za svoje neistine i uvrede.

Većina članova Komisije zaključila je da „Novi glas komune“ objavljivanjem spornog teksta nije prekršio Kodeks novinara Srbije. List je, po mišljenju većine, odgovorio na optužbe  koje je Dejan Bačić protiv njih izneo u drugom mediju, u kojem je kasnije objavio i svoj odgovor na njihov tekst. Medij ima pravo da odgovori na napad, a sam tekst ne sadrži ništa što bi Kodeksom bilo zabranjeno. Takođe, podnosilac žalbe je i sam potvrdio da nije ni poslao demanti na tekst, te Kodeks nije prekršen ni u tom delu.

Dva člana Komisije bila su uzdržana, pa je Komisija je sa sedam glasova „za“ i dva „uzdržana“ odlučila da „Novi glas komune“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

 

Beograd, 25.9.2014.                                                                              Predsedavajući

                                                                                                               Petar Jeremić