Institut za transfuziju krvi Srbije protiv dnevnog lista „Alo!“Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić i Zlatko Čobović, na sednici održanoj 25.9.2014. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je list „Alo“ tekstom „Institut nezakonito nabavljao kese za krv!“, objavljenim 30.jula 2014. godine, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. Za odluku da je Kodeks nije prekršen bilo je potrebne većine, ali ona ipak nije doneta, jer nije uspunjen uslov da „za“ mora da glasa najmanje jedan predstavnik svakog od četiri osnivača Saveta i bar jedan predstavnik javnosti.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Institut za transfuziju krvi Srbije, zbog teksta koji „sadrži niz netačnih podataka“, a kojim se „narušava ugled i integritet stručnjaka Instituta koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, rukovodstva i zaposlenih“. U žalbi se, između ostalog, kao netačni navode podaci: da nije bilo potrebe da Institut nabavlja kese po hitnom postupku, da se u tom postupku pozvao na vanrednu okolnost, zatim da je netačno navedena vrednost zaključenog ugovora, da Insitut nije kažnjen sa 40.000 dinara, nego je reč o taksi za vođenje upravnog postupka,,,U žalbi se ističe i da su iz Instituta, na pitanja koja im je novinarka lista dostavila na ovu temu, najpre odgovorili, a zatim, poučeni prethodnim lošim iskustvom sa tom redakcijom, dva put slali i dodatna objašnjenja, od čega je objavljen samo fragment.

U odgovoru na žalbu Dejan Vukelić, glavni i odgovorni urednik lista „Alo“, naveo je da je objavljena i dokumentovana tačna informacija da je Institut za transfuziju krvi prekršio Zakon o javnim nabavkama, zbog čega je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništila konkurs, te da direktorka Instituta zapravo polemiše sa tom Komisijom. Priložena dokumentacija, uključujući i odgovore Instituta, potvrđuje, kako je istakao, da je tekst napisan i objavljen u skladu sa pravilima savesnog i dobrog novinarstva. Vukelić dodaje i da to nije prvi put da direktorka Instituta „vrši pritisak na redakciju Alo i slobodu medija“.

Većina članova Komisije smatrala je da je ovde reč o tumačenju nadležnosti dva državna organa – Instituta za transfuziju krvi i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Komisija je poništila konkurs, a u Institutu veruju da Komisija nije dobro razumela njihove razloge. Novine su, kako je ocenjeno, tekst objavile na osnovu dokumenta Komisije i sačekale odgovor Instituta, koji je takođe prenet.

Dva člana Komisije ocenila su da Kodeks jeste prekršen, da je tekst zlonameran i da odgovori koje je Institut dostavio namerno nisu preneti tako da bi se objasnilo zbog čega su bili prinuđeni na raspisivanje konkursa koji je poništen.

“Za” odluku da list „Alo“ nije prekršio odredbe Kodeksa glasalo je sedam članova Komisije za žalbe, dok su dva člana bila “protiv”. Iako je bilo potrebne dvotećinske većine, odluka nije doneta, jer ispunjen drugi uslov propisan pravilima rada Komisije – da “za” mora da glasa najmanje jedan predstavnik svakog od četiri osnivača Saveta i bar jedan predstavnik javnosti.

 

Beograd, 25.9.2014.                                                                      Predsedavajući

                                                                                                      Petar Jeremić