Grupa roditelja protiv dnevnog lista "Blic"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Savetaza štampu u sastavu: Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić i Zlatko Čobović, na sednici održanoj 25.9.2014. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je „Blic“ serijom tekstova o aktivnostima u Svetolazarevom pravoslavnom omladinskom kampu, objavljenim od 3. do 10.avgusta 2014.godine, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. Za odluku da je Kodeks prekršen bilo je potrebne većine, ali odluka nije doneta jer nije uspunjen uslov da „za“ mora da glasa najmanje jedan predstavnik svakog od četiri osnivača Saveta i bar jedan predstavnik javnosti.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je advokat Vladimir Rajić, punomoćnik pet porodica čija su deca učestvovala u Svetolazarevom pravoslavnom kampu u organizaciji Srpske istinite pravoslavne crkve, smatrajući da je serijom tekstova objavljenih u štampanom i onlajn izdanju „Blica“ prekršeno više odredaba Kodeksa novinara Srbije. Novinari, kako je navedeno, nisu o ovom događaji izveštavali tačno, objektivno i potpuno i praveći jasnu razliku između činjenica, komentara, pretpostavki i nagađanja, nisu poštovali dostojanstvo i integritet osoba o kojima pišu, već šire diskriminaciju zasnovanu na veri. U žalbi se naglašava i da likovi dece na objavljenim fotografijama nisu dovoljno zamagljjeni da deca ne bi moga da se prepoznaju. Istaknuto je, između ostalog, i da je list, netačnim i neproverenim informacija, iznetim u uvredljivom kontekstu, kao i pompeznom naslovima, čitaoce doveo u zabludu i povredio interese dece i roditelja, vernika crkve, koja se u tekstu predstavlja kao opasna sekta koja obučava decu za rat.

Redakcija “Blica“ nije odgovorila na žalbu.

Većina članova Komisije prihvatila je ocene podnosioca žalbe da je spornim tekstom prekršen  Kodeks noovinara, pre svega tendencioznim i senzacionalističkim pristupom temi. U tekstu se, po oceni većine, namerno prenaglašava to što deca koriste vazdušne puške koje liče na prave, da bi se kamp predstavio kao mesto na kojem se običavaju za borbu, dok se crkva koja organizuje kamp predstavlja kao opasna, militantna, sekta.

Tri člana Komisije smatrala su, međutim, da način na koji je „Blic“ pisao o ovoj temi nije sporan, odnosno da nije bilo povrede profesionalnih etičkih normi.

“Za” odluku da je “Blic“ prekršio odredbe Kodeksa glasalo je šest članova Komisije za žalbe, dok su tri člana bila “protiv”. Za odluku je bilo potrebne dvotrećinske većine, ali nije ispunjen drugi uslov propisan pravilima rada Komisije – da “za” mora da glasa najmanje jedan predstavnik svakog od četiri osnivača Saveta i bar jedan predstavnik javnosti, zbog čega Komisija nije mogla da donese odluku.

 

Beograd, 25.9.2014.                                                                         Predsedavajući

                                                                                                          Petar Jeremić