Aleksandar Maksimović protiv portala "Glas Zapadne Srbije"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu:  Petar Jeremić, Dejan Miladinović, Zoran Ivošević, Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Ivan Cvejić i Marija Kordić, na sednici održanoj 25.9.2014. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstovima „Otvoreno pismo, povereniku dr Aleksandru Radojeviću“, „Pronađeno rešenje i postignut kompromis u povereništvu SNS“ i „Pobesneli Maks“, objavljenim 12.aprila, 14. i 15 jula 2014.godine, portal „Glas zapadne Srbije“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Aleksandar Maksimović podneo je žalbu zbog, kako je naveo, serije zlonamernih i nekorektnih tekstova, „čiji je cilj da se donese prevaga jednoj od strana u unutarstranačkoj borbi u Srpskoj naprednoj stranci u Čačku“, kojoj pripada. On je ukazao da je Kodeks prvim tekstom povređen time što mu nije pomogućeno da odgovori na otvoreno pismo koje je „Glas zapadne Srbije“ prethodno objavio, dok je u drugom tekstu objavljenja informacija da je isključen iz stranke bez provere. Poslednjim u seriji tekstova odredbe Kodeksa, kako je naveo, povređene su time što su uz njegov odgovor objavljene uvredljive kvalifikacije, a fotografija nije označena kao arhivska.

U odgovoru na žalbu, glavni urednik portala „Glas zapadne Srbije Gvozden Nikolić naveo je da odgovor na otvoreno pismo nije objavljen jer Maksimović u njemu nije ni pomenut, da je sporna iformacija o isključenju iz stranke dobijena iz dva izvora, kao i da je naknadno objavljen Maksimovićev odgovor na tu vest. Sve što je podnosilac žalbe naveo smatra neosnovanim, političkim,, optužbama.

Većina članova Komisije za žalbe ocenila je da redakcija zaista nije imala obavezu da objavi odgovor na pismo u kojem podnosilac žalbe nije pomenut.. Takođe, Kodeks nije prekršen ni objavljivanjem informacije o Maksimovićevom isključenju iz stranke. To je saopštio poverenik te stranke za Čačak i medij je smatrao da to nema potrebe dodatno proveravati. Članovi Komisije zaključili su da način na koji „Glas zapadne Srbije“ komentariše Maksimovićeve odgovore i odmah odgovara na njih nije korektan, kao što to nije ni objavljivanje fotografije bez jasne naznake da je arhivska. Ipak, po mišljenju većine, to nisu prekršaji koji bi mogli dovesti do odluke da je prekršen Kodeks novinara.

Da je Kodeks prekršen ovakvim objavljivanjem odgovora smatrao je jedan član Komisije, dok je jedan bio uzdržan. „Za“ odluku da Kodeks novinara nije prekršen glasalo je sedam članova.

Beograd, 25.9.2014.                                                                        Predsedavajući

                                                                                                         Petar Jeremić