Ivan Popović protiv portala "Telegraf"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Ljiljana Smajlović, Zlatko Čobović, Ivan Cvejić, Vlado Mareš, Tamara Skrozza, Predrag Azdejković, Božo Prelević i Marija Kordić, na sednici održanoj 4.9. 014. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Odbacuje se žalba koju je podneo Ivan Popović na tekst “Devojke budite kučke: Tretirajte muškarce kao pse!“, objavljen na portalu „Telegraf.rs“ 1.avgusta 2014. godine. Žalba se odbacuje jer nije ispunjen uslov iz člana 3. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, po kojem objavljeni sadržaj mora da se odnosi lično na podnosioca žalbe.

OBRAZLOŽENJE

Ivan Popović je žalbu podneo Republičkoj radiodifuznoj agenciji, koja je, budući da u njenoj nadležnosti nisu onlajn mediji, žalbu prosledila Savetu za štampu. Čitalac se žalio smatrajući da se spornim tekstom, odnosno naslovom teksta „vređa dostojanstvo muskaraca i izaziva mržnja“, te da je, time i on, kao muškarac, povređen.

Većina članovi Komisije ocenila je, međutim, da pripadnost određenoj grupi, u ovom slučaju jednom polu, nije dovoljan osnov da se podnosilac žalbe može smatrati osobom na koju se tekst lično odnosi, odnosno da bi to bilo preširoko tumačenje člana 3. Poslovnika o radu Komisije za žalbe. Pošto su „za“ prihvatanje žalbe glasala tri člana Komisije, a osam „protiv“, žalba je odbačena.

 

 

Beograd, 4.9.2014                                                                              Predsedavajući

                                                                                                            Petar Jeremić