Jelena Stojanović protiv dnevnog lista "Blic"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu:  Petar Jeremić, Stojan Marković, Zoran Ivošević, Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Božo Prelević, Vlado Mareš, Predrag Azdejković i Ivan Cvejić, na sednici održanoj 31. 7. 2014. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom „Peru čaše u mašini od 170.000 dinara“, objavljenim 14.juna 2014. godine,  dnevni list „Blic“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

          OBRAZLOŽENJE

Jelena Stojanović, direktorka JKP Objedinjena naplata iz Niša, podnela je žalbu verujući da su objavljivanjem teksta povređene odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na istinitost izveštavanja, odgovornost novinara i odnos prema izvorima izveštavanja. Novinarka je, prema mišljenu podnosioca žalbe, u tekstu koji je objavila, izostavila neke delove odgovora koji su joj dostavljeni na osnovu zahteva o dostupnosti informacija od javnog značaja. Direktorka je navela i da je u naslovu označana kao rasipnica, čime je prekršena pretpostavka nevinosti, te da je „tekst pun neistina i političkih kvalifikacija“. Ona je ukazala da je već jednom bila prinuđena da šalje demanti na tekst iste novinarke, koji nije objavljen na odgovarajući način, kao i da je nakon objavljivanja ovog teksta uputila dopis glavnom uredniku na koji nije dobila nikakav odgovor.

U odgovoru na žalbu, novinarka „Blica“ Ivana Andjelković istakla je da su odgovori koje je direktorka dostavila ili citirani „doslovce i precizno“ ili je „pojedinim delovima preneta suština njenih navoda“, odnosno da su sve činjenice navedene u tekstu podudaraju sa dostavljenim odgovorima.  Ona je navela i da je direktorkinim odgovorima dat duplo veći prostor nego kritikama na njen rad i izrazila sumnju da direktorka Stojanović pokušava da je spreči da ubuduće postavlja bilo kakva pitanja o radu preduzeća koje vodi.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da tekst nije primer dobrog novinskog teksta, te da postoje osnovi za sumnju da želja novinara nije bila da zaista utvrdi da li ima nepravilnosti u radu javnog preduzeća, već da dokaže tvrdnje koje su izneli predstavnici sindikata i gradonačelnik Niša. Direktorki je, ipak, pružena mogućnost da odgovori na kritike a njeni odgovori su u najvećoj meri verno preneti. Zbog toga je većina članova Komisije smatrala da se ne može govoriti o kršenju odredbi Kodeksa novinara Srbije, bez obzira što je tekst mogao biti daleko bolje napisan.

Zbog svega iznetog, Komisija je sa šest glasova „za“, dva „protiv“ i jednim „uzdržanim“, odlučila da „Blic“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

 

Beograd, 31.7.2014.                                                                                   

Predsedavajući

Petar Jeremić