Dr Aleksandar Milovančev protiv dnevnog lista "Blic"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić Stojan Marković, Zoran Ivošević. Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Predrag Azdejković, Vlado Mareš i Ivan Cvejić, na sednici održanoj 31.7. 2014. godine, većinom glasova donosi

 ODLUKU

Objavljivanjem fotografije, potpisom ispod nje i naslovom teksta „Diploma kod tate, a potom specijalizacija u Brazilu“, objavljenim 2.juna 2014.godine, dnevni list „Blic“

1. prekršio je tačku 5. Odeljka IX o obavezi novinara da jasno naznači svaku fotografiju koja nije nastala na događaju, i tačku 2. Odeljka II, po kojoj naslov podleže istim etičkim principima kao i sam tekst.

2. nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije objavljivanjem informacija u samom tekstu.

Nalaže se dnevnom listu “Blic” da ovu odluku Komisije objavi u najkasnije u trećem broju od dana dostavljanja odluke.

 

OBRAZLOŽENJE

Advokat dr Aleksandra Milovančeva podneo je žalbu smatrajući da je objavljivanjem spornog teksta „Blic“ prekršio odredbe Kodeksa novinara iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara i Novinarska pažnja, kao i da naslov teksta nije u skladu sa njegovom sadržajem. Kako je navedeno u žalbi, tekst se bavi nepotizmom, u njemu se navode primeri dece četvoro javnih ličnosti koji odgovaraju na pitanja da li su zbog toga imali privilegije tokom školovanja i prilikom zapošljavanja. Jedini od kojih nije zatražen komentar su dr Milovančev i njegovi sinovi, koji se pominju u naslovu. Čitaocima je, po mišljenju podnosioca žalbe, time javno rečeno da samo oni nemaju opravdanje, te da je nesporno da su karijere njegove dece posledica protekcije i zloupotrebe uticaja koji ima. Takođe, uz tekst je objavljena fotografija dr Milovančeva, potpisana sa „Milovančev na fakultetu koji su završili sinovi“, iako je snimljena na sasvim drugom mestu. U žalbi se ističe i da je na tekst „Blicu“ dostavljen demanti, koji nije objavljen na odgovarajući način.

U odvojenim odgovorima na žalbu novinarke Hane Dunđerov i advokata „Blica“ Dušana Stojkovića naglašeno je da su sve objavljene informacije tačne – da dr Milovančev jeste vanredni profesor na Medicinskom fakultetu, koji su završili i njegovi sinovi, da je jedan od njih na specijalizaciji u Brazilu, a da drugi ima stomatološku ordinaciju. U tekstu, kako navode, nigde ne piše da su uz protekciju završili fakultete i da specijalizaciju plaća neka državna ustanova, kao što piše u žalbi. Redakcija „Blica“ nije imala nikakvu nameru da podnosioca žalbe omalovaži i predstavi ga kao negativnu ličnost, već je tekst nastao sa željom da se ispita jedna društvena pojava. U odgovorima se naglašava i da je redakcija objavila odgovor dr Milovančeva na vidnom mestu i da to što je označen kao „reagovanje“ ne predstavlja povredu Kodeksa.

Članovi Komisije zaključili su da podaci navedeni u tekstu jesu tačni, kao i da u tekstu zaista  ne piše da su sinovi Aleksandra Milovančeva imali nekakve privilegije tokom školovanja i zapošljavanja. Međutim, uz tekst koji govori o četiri javne ličnosti, od kojih su neke javnosti mnogo poznatije od dr Aleksandra Milovančeva, objavljena je samo njegova fotografija. Fotografija, suprotno Kodeksu, nije označena kao arhivska, a potpis ispod nje je netačan. Objavljivanje takve fotografije uz naslov teksta u kojem se ističe baš karijera njegovog sina, i naglašava da je diplomu dobio „kod tate“, kod čitalaca zaista može da izazove utisak da je to primer nepotizma i protekcije kojom se tekst bavi, bez obzira što toga u samom tekstu nema.  Komisija je zbog toga, ocenila da je redakcija „Blica“ to uradila tendenciozno, odnosno da je bilo namere da se kao činjenica prezentuje nešto što nije potkrepljeno podacima u tekstu.

Kad je reč o samom tekstu, Komisija nije pronašla ništa što bi bilo suprotno odredbama Kodeksa, budući da objavljenje infomacije koje se odnose na podnosioca žalbe nisu netačne.

Zbog svega navedenog, Komisija za žalbe je sa sedam glasova „za“ i jednim „protiv“ odlučila da je „Blic“ prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila listu da ovu odluku objavi.

 

Beograd,31.7.2014                                                                                           

Predsedavajući

Petar Jeremić