Željko Matorčević protiv portala Grocka Info



Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu:  Stojan Marković, Zoran Ivošević, Petar Jeremić, Božo Prelević, Vlado Mareš, Tamara Skrozza, Predrag Azdejković i Tihomir Trišić, na sednici održanoj 26. 6. 2014. godine, jednoglasno donosi 

ODLUKU

Tekstom „Bruka: Željo, ostani, molim te, ako te vrate, ima da im j... kevu na skupštini, odma..., objavljenim 6. juna 2014.godine, portal „Grocka Info“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na istinitost izveštavanja.  

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Željko Matorčević, glavni i odgovorni urednik portala “Naša Grocka Info”, navodeći da je portal “Grocka Info” prekršio Kodeks novinara, objavljući neistinitu informaciju  o navodnom pokušaju da se iscenira hajka na sajt “Naša Grocka Info”, odnosno klevetu da se Matorčević pre početka sednica Skupštine opštine Grocka dogovorio sa odbornikom da naprave skandal na ulazu u zgradu, “a ako bi nekako i ušao na sednicu, onda bi pokušao da u cilju njegovog samokreklamerstva napravi što veći circus i to tobože prikaže kao neslobodu medija”. Matorčević je, između ostalog, naveo da mu je već duže vreme zabranjen ulaz na sednice opštinske skupštine i da snimkom koji je postavio na svoj portal upravo hteo da prikaže bahatost lokalnih vlasti u Grockoj, a da je on iskorišćen da bi se prikazalo kako odbornik izgovara ono što se navodi na portalu „Grocka Info“.

U odgovoru portala „Grocka Info“, navedeno je, između ostalog, da su oni samo preneli ono što je na svom portalu objavio Matorčevič – snimak na kojem se vidi i čuje odbornik koji izgovara reči koje su citirane u objavljenom tekstu.

Komisija je zaključila da načelo istinitosti izveštavanja nije povređeno, odnosno da nije izrečana kleveta. Iz odgovora portal “Grocka info”, koji se poziva na video zapis koji je napravio sam Matorčević, jasno je da je ono što je odbornik rekao doslovno preneto. Na osnovu toga,  može se tvrditi da je novinar došao do novinarske istine. Da li je reč i o materijalnoj istini Savet za štampu nema mogućnosti da utvrdi, budući da je utvrđivanje takve istine u nadležnosti suda.

 

Beograd, 26. 6. 2014.                                                                         Predsedavajući

                                                                                                           Stojan Marković