Uzbunjivači Specijalne bolnice "Sokobanja" protiv dnevnog lista "Politika"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu:  Stojan Marković, Zoran Ivošević, Petar Jeremić, Božo Prelević, Vlado Mareš, Tamara Skrozza, Predrag Azdejković i Tihomir Trišić, na sednici održanoj 26. 6. 2014. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Bolnica u Sokobanji spasena od otimačine“, objavljenim 8. aprila 2014. godine, dnevni list „Politika“ prekršio je tačke 1. i 4. Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, kao i da, kada je to neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav.

Nalaže se listu „Politika “ da ovu odluku Komisije objavi najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu je podnela grupa uzbunjivača, zaposlenih u Sepcijlanoj bolnici “Sokobanja”, zbog, kako je navedeno, notornih neistina, “najbezobraznijeg falsifikovanka činjenica, tendencioznih insinuacija i pristrasnosti.”  Oni su istakli da novinara pristrasno zаstupa jednustranu, u ovom slučaju direktorki bolnice, netačno izveštavajući da su protiv nje odbačene sve krivične prijave (kojih je, po njihovim saznanjima, 28), te da je hapšenje direktorke Mobingcenta u Nišu zbog slanja pretećih SMS poruka u direktnoj vezi sa uzbunjivačima iz Specijalne bolnice od kojih su neki tužili direktorku za mobing, a sada se, po objavljenom tekstu, ispostavlja da su te poruke razmenjivali sa direktorkom Mobing centra da bi optužili direktorku bolnice. Takođe, kako se ističe, 20 zaposlenih koji su od Agencije za borbu protiv korupcije dobili status uzbunjivača, ovim tekstom optužuju se da su “fabrikovanje afera” počeli nakon što prethodno rukovodstvo bolnice nije uspelo da je proda nekolicini tajkuna.

U odgovoru redakcije “Politike” navodi se da je žalba neosnovana, jer se u njoj ni ne precizira šta je tačno neistinito u tekstu.  Dopisniku tog lista iz Niša, više puta je potvrđeno u tužilaštvima u Aleksincu i Nišu da su sve prijave protiv direktorke i rukovodstva bolnice povučene, kao i da je zvanično saopšteno da je direktorka Mobing centa uhapšena zbog SMS poruka koje je razmenjivala sa uzbunjiivačima.

Prema oceni članovaKomisije, reč je o sukobu unutar bolnice koji očigledno već duže vremetraje i Komisija nema dovoljno informacija, niti mogućnosti da utvrdi na čijoj je strain istina. Novinar, međutim, po Kodeksu novinara, imao bavezu da javnost informišeo bjektivno i potpuno, što je u ovom slučaju izostalo. Autor teksta u “Politici” iznosi tvrdnje samo jednes trane u sporu, ne prižajući uopšte mogućnost drugoj strani da iznese svoje argumente, čime je čitaocu uskratio potpunu informaciju. Obaveza da se čuje i druga strana dodatno je pojačana i time što su na njihov račun iznete ozbiljneo ptužbe da konstruišu afere radeći u interesu tajkuna koji hoće da kupe bolnicu.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je “Politika” obajvljivanjem spornog teksta prekršila Kodeks i naložila listu da ovu odluku objavi.

 

Beograd, 26. 6. 2014.                                                                                     Predsedavajući

                                                                                                                      Stojan Marković