Tomislav Nikolić protiv dnevnog lista "Blic"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu:  Stojan Marković, Zoran Ivošević, Petar Jeremić, Božo Prelević, Vlado Mareš, Tamara Skrozza, Predrag Azdejković i Tihomir Trišić, na sednici održanoj 26. 6. 2014. godine, većinom glasova donosi

ODLUKU

Tekstom „Dok se Srbija davila, Nikolić pekao rakiju”, objavljenim 21. maja  2014. godine, u štampanom i onlajn izdanju, dnevni list „Blic“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.  

OBRAZLOŽENJE

Tomislav Nikolić, predsednik Srbije, podneo je žalbu verujući da je “Blic” objavljivanjem spornog teksta, „na osnovu netačnog, neobjektivnog, i nepotpunog obaveštavanja“ negativno utiče na njegov „lični i profesionalni integritet, kao i na stvaranje negativne klime u društvu po pitanju imidža i kredibiliteta predsednika Republike, odnosno da su prekršene odredbe Kodeksa ovinara o istinitosti izveštavanja. U tekstu se navodi da je Nikolić došao u Bajčetinu u petak, 16. maja, da je sutradan od ujutro pekao rakiju, a da je u nedelju bilo slavlje i ”ražanj se pušio”, dok se cela Srbija pitala gde je predsednik. Predsednik je u žalbi naveo da je njegova savetnica Stanislava Pak u odgovoru na pitanja redkacije “Blica” navela sve aktivnosti koje je predsednik imao tog vikenda, iz čega se vidi da je prikupljao pomoć za ugrožene građane. “Pri tome autor teksta i pored dobijenog zvaničnog odgovora nedvosmisleno i odgovorno i dalje tvrdi da zna gde sam bio tokom vikenda.

Dakle umesto traganja za odgovorom iznosi neproverenu tvrdnju iako mu je odgovor prethodno dat. Ovo ukazuje na niske motive napisanog novinarskog teksta”, navodi se, između ostalog u žalbi. Predsednik je naveo i da je tokom tog vikenda bio u komunikaciji sa predsednicima brojnih država, na osnovu čega je pomoć stigla iz sedam zemalja, da je i lično prikupio pomoć i apelovao da se priključe i domaće i strane kompanije. “Budući da su pomenute tvrdnje u tekstovim zasnovane na neosnovanim tvrdnjama, iznošenjem neistinitih činjenica, nagađanjima, kao i kršenjem člana 1. Kodeksa novinara Srbije, koji ukazuje na potrebu tačnog, objektivnog, potpunog informisanja, doveden je u pitanje integritet institucije predsednika Republike, kao i odnos poverenja građana prema predsedniku Republike i to u naročito osetljivom period tokom tragedije u kojoj imas tradalih i kojom su teško pogođeni materijalni i drugi interesi građana Republike Srbije”, ističe Nikolić.

U odvojenim odgovorima na žalbu Svetomira Marjanovića, odgovornog urednika “Blica” i Dušana Stojkovića, advokata lista, navodi se da je prema najboljem saznanju redakcije objavljena informacija istinita. Dobijena je od više izvora iz vrha Srpske napredne stranke, koji su zahtevali da ostanu anonimni. Isti izvori rekli su im i da je Tomislav Nikolić u nedelju pekao jagnjetinu za saradnika šeika Abu Dabija, što nisu objavili, mada im je to praktično potvrđeno iz kabineta predsednika. Redakcija je informaciju pokušala da proveri kod savetnice Pak, koja je u odgovoru navela šta je predsednik tog vikenda radio, ali ne i gde je bio. Njena izjava verno je preneta, a po mišljenju uredništva “Blica” postojao je opravdani interes javnosti da zna gde je tih dana bio predsednik države, pošto je bila detaljno upoznata sa aktivnostima svih članova Vlade.

Članovi Komisije smatrali su takođe da je postojao opravdan interes javnosti da zna gde je i šta radi predsednik u vreme katastrofalnih poplava, te je zbog toga sasvim legitimno interesovanje “Blica” za tu temu. Novinari “Blica” dobili su informaciju iz izvora koje imaju pravo da štite i pokušali su da provere kod predsednikove savetnice za medije. Na pitanje gde je bio predsednik nije im jasno i precizno odgovoreno, čime cabinet predsenika nije doprineo utvrđivanju istine. Takođe, ni sam predsednik nije jasno demantovao da je tog vikenda bio u Bajčetini, pa Komisija za žalbe nij emogla da utvrdi da je objavljenja informacija netačna, kako se tvrdi u žalbi,  a samim tim, ni da je prekršena odredba Kodeksa koja novinara nalaže da tačno, objektivno i potpuno informiše javnost.

Mišljenje je izdvojio jedan član Komisije, koji je smatrao da “Blic” nije dokazao ono što u naslovu teksta tvrdi, odnosno da list kao činjenicu predstavlja nešto što je u stvari njihovo nagađanje.

Zbog svega iznetog, Komisija je sa sedam glasova “za” i jednom “protiv” odlučila da “Blic”objavljivanjemspornog teksta nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

 

Beograd, 26. 6. 2014.                                                                         Predsedavajući

                                                                                                           Stojan Marković