Radenko Maletin protiv dnevnog lista "Blic"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Zoran Ivošević, Petar Jeremić, Božo Prelević, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Predrag Azdejković, Zlatko Čobović i Tihomir Trišić, na sednici održanoj 29.5.2014. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom objavljenim 5. marta 2014. godine u onlajn  izdanju pod naslovom „Sudijin sin demolirao vozilo zato što je imalo hrvatske tablice”, a u štampanom izdanju pod naslovom “Srbinu oštećen auto zbog hrvatskih tablica: sudijin sin mu slupao vozilo”, dnevni list “Blic” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Deo žalbe koji se odnosi na eventualnu povredu prava Miloša Maletina Komisija je odbacila.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Radenko Maletin, sudija osnovnog suda u Novom Sadu, smatrajući da je tekstom prekršeno više tačaka Kodeksa novinara Srbije iz odeljaka Istinitost informacija, Odgovornost novinara, Novinarska pažnja i Poštovanje privatnosti, odnosno da je tekst “napisan i objavljen na način koji krši elementarne principe profesionalnog novinarstva” i tendenciozno je usmeren na diskreditaciju njegove ličnosti, ugled cele porodice, kao i na njegovu profesionalnu degradaciju. Maletin, između ostalog, navodi da se već samim naslovom teksta insinuira da je pričinjenja šteta rezultat međunacionalne mržnje, što je, po njemu, opasna spekulacija koja ugrožava pretpostavku nevinosti i zakonitost načina na koji se utvrđuje pojedinačna odgovornost. Novinar, kako ističe, nema načina da predvidi motiv dela, već nagađa. Takođe, navodi se u žalbi, potpuno su neistinite i neosnovane optužbe da je njegov sin pobegao posle incidenta, kao i da je sam sudija Maletin pretio da će tužiti “Blic”, ako novinar napiše bilo šta o ovom slučaju. Radenko Maletin tvrdi da je novinaru samo “skrenuo pažnju” koliko štete može da nanese neistinito i nepotpuno izveštavanje. U žalbi se još ističe i da je Kodeks prekršen i time što je novinar slepo verovao izvoru informacija, odnosno da je “naručenim člankom novinar pristao da bude instrument ličnih interesa oštećenog”, koji potražuje petostruko veći iznos naknade od iznosa realne štete, odakle i potiče sav njegov problem. Radenko Maletin dodaje i da je tekstom prekoračeno ograničenje njegove privatnosti i privatnosti njegove porodice, a da za to nema realnog osnova, niti interesa javnosti. “Sporni tekst je suštinski ‘zanimljiv’ samo zato što se radi o sinu jednog sudije, te je fokus informacije u ovom slučaju ne na neposrednim učesnicima događaja, već na meni koji sa spornim događajem imam zajedničko samo to što sam otac jednog od učesnika”, ističe se u žalbi.

U odgovoru na žalbu, advokat “Blica”  ističe da deo žalbe koji se odnosi na sina Radenka Miletina treba odbaciti, budući da, po Poslovniku o radu Komisije za žalbe, žalbu može podneti samo onaj na koga se informacija lično odnosi ili uz njegovu pisanu saglasnost, te prema tome, Radenko Maletin nije ovlašćen da se žali u ime svog sina. Kad je reč o delu žalbe koja se odnosi na samog sudiju, ističe se da su sve infomacije tačne i objavljenje u skladu sa Kodeksom novinara. Novinar je infomacije o incidentu dobio od izvora u MUP-u, koji nije dužan da otkrije, i samog oštećenog, čija je izjava verno preneta. “Skretanje pažnje” novinaru na to šta i kako treba da objavi jeste, po oceni advokata, pretnja novinaru, naročito ako se pri tome naglasi da će ga tužiti. U odgovoru se navodi i da je novinar, pre objavljivanja teksta, pozvao sudiju Maletina da pita zašto ni posle tri nedelje nije isplatio štetu iako je to obećao oštećenom i korektno preneo njegovu izjavu. Takođe, ističe se, sudija nema pravo da, bez ikakvih dokaza, proizvoljno iznosi tvrdnje da je tekst “naručen” i da je rezultat ličnog poznanstva novinara sa oštećenim. Kad je reč o delu žalbe koji se odnosi na poštovanje privatnosti, advokat “Blica” naglašava da “nije reč o informaciji iz privatnog života podnosioca žalbe, jer javno glasilo nije izveštavalo sa kim se zabavlja i gde izlazi sin gospodina Maletina, već je pisalo o događaju kojim se ozbiljno ugrožava javni red i mir”.

Komisija je jednoglasno odbacila žalbu u delu koji se odnosi na Miloša Maletina, budući da je reč o punoletnoj osobi koja može sama da se obrati Savetu za štampu ukoliko veruje da je oštećana objavljenim tekstom.

 Delom teksta koji se odnosi na podnosioca žalbe Radenka Maletina, po oceni članova Komisije, nisu prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije na koje se podnosilac žalbe poziva.  Članovi Komisije zaključili su  da su sve infomacije vezane za sudiju Miletina u tekstu tačne. Osim toga,  novinar je,  u skladu sa Kodeksom novinara, konsultovao više izvora, tražio i verno preneo izjavu samog sudije. Takođe, Komisija smatra da se ne može oceniti kao narušavanje privatnosti izveštavanje o incidentu kojim se narušava javni red, kao ni to što se u tekstu ističe da je reč o sinu sudije Osnovnog suda, tim pre što se sam sudija, nudeći nagodbu u vezi sa nadoknadom štete, postao aktivni učesnik događaja o kojem novinar izveštava.

Komisija, ipak, skreće pažnju redakciji da naslov(i) nisu potpuno u skladu sa sadržajem teksta, pošto se u naslovu izričito tvrdi da je automobil slupan zato što je imao hrvatske tablice, a da u tekstu praktično ne postoji potvrda te tvrdnje. Oštećeni, naime, samo kaže da misli da bi to mogao biti razlog. Komisija podseća da naslov mora da odgovara tekstu, a takođe podseća novinare da bi trebalo da poštuju pretpostavku nevinosti i uzdržavaju se od naslova „demolirao“ vozilo, jer novinar treba da ukazuje, a ne da presuđuje. Ovo, međutim, po oceni članova Komisije, nisu prekršaji koji bi doveli do odluke da je „Blic“ prekršio Kodeks novinara Srbije.

 

Beograd, 29. 5. 2014.                                                                      Predsedavajući

                                                                                                      Stojan Marković