Nikola Vlajnić protiv "Somborskih novina"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Zoran Ivošević, Petar Jeremić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Predrag Azdejković i Igor Ćuzović, na sednici održanoj 27. 3. 2014. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Neobjavljivanjem demantija na tekst “Pogrešno dosuđen penal”, objavljen 13. decembra  2013. godine, nedeljnik „Somborske novine” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Nikola Vlajnić, smatrajući da je Kodeks novinara Srbije prekršen time što je glavna urednica “Somborskih novina” odbila da objavi demanti koji je dostavio 18. februara 2014. na tekst objavljen 13. decembra 2013. godine, kao i time što nisu precizno navedeni razlozi za to. Podnosilac žalbe je naveo da su “Somborske novine”, “bez prethodne cenzure i provere, objavile tenedenciozno lažan, neistinit i netačan članak” za koji je on, “sticajem okolnosti saznao tek 25. januara 2013. godine”. Demanti koji je dostavio glavnoj urednici, kako je istaknuto, nije objavljen uz obaveštenje podnosiocu da list nije u obavezi da to uradi u skladu sa članom 58 Zakona o javnom informisanju Republike Srbije. Kako se u pomenutom članu navode brojni razlozi iz kojih objavljivanje odgovora može biti odbijeno, nejasno je na šta su se novine zapravo pozvale.

U odogovoru na žalbu, v. d. glavne i odgovorne urednice “Somborskih novina” Ljubica Zelić navela je da je Nikoli Vlajniću naknadno dostavljeno objašnjenje koje on nije poslao Savetu za štampu. U tom obrazloženju navodi se da je njegov odgovor dostavljen šest dana nakon isteka zakonskog roka od 60 dana od dana objavljivanja informacije na koju ulaže demanti. Takođe, ističe se da je odgovor bio duži od objavljene informacije i da je Nikola Vlajnić odbio da ga skrati, kao i da ne postoji obaveza objavljivanja odgovora na informacije saopštene u sudskom postupku, što je slučaj u tekstu “Pogrešno dosuđeni penali”, “gde je doslovce preneta presuda Apelacionog suda”. Sve to su, po njenom mišljenju, razlozi da list, u skladu sa zakonom, ne objavi odgovor.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da su “Somborske novine” nisu postupile suprotno Kodeksu novinara Srbije koji propisuje obavezu novinara da poštuje pravo na odgovor. Glavna urednica u ovom slučaju nije imala nikakvu obavezu da objavi demanti već i zbog toga što je dostavljen nakon isteka zakonom propisanog roka. Odgovor je, uz to i znatno duži od teksta na koji se odnosi, a podnosilac ga, u predviđenom roku, nije skratio. Po mišljenu Komisije za žalbe, “Somborske novine” su u ovom slučaju postupile korektno i u skladu sa etičkim pravlima profesije. Zbog svega navedenog, Komisija je zaključila da odbijanjem objavljivanja demantija nije prekršen Kodeks novinara Srbije i odbila je žalbu Nikole Vlajnića kao neosnovanu.

 

Beograd, 27.3.2014.                                                                        Predsedavajući

                                                                                                        Stojan Marković