Dragana Jovanović protiv dnevnog lista “Blic”Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Zoran Ivošević, Petar Jeremić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Predrag Azdejković i Igor Ćuzović, na sednici održanoj 27. 3. 2014. godine nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je list „Blic“, objavljivanjem teksta „Tražili znak kancera, a umro od embolije?“, 26. februara 2014. godine prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. Potrebne većine nije bilo ni za odluku da je Kodeks prekršen, ni za suprotnu odluku.

OBRAZLOŽENJE

Prof dr Dragana Jovanović, direktorka Klinike za pulmologiju kliničkog centra Srbije podnela je žalbu, verujući da se “Blic”, prilikom objavljivanjem spornog teksta, nije pridržavao osnovnih postulata Kodeksa novinara Srbije da tačno, objektivno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, već da su, naprotiv, “svesno išli na neistinito izveštavanje, prećutkivanje činjenica koje bitno utiču na stav javnosti o ovom događaju i, samim tim, njegovom nemernom iskrivljavanju, iznošenju laži, a bez neophodnog konsultovanja vise izvora informacija”.

Reč je o tekstu o mladiću koji je preminuo, a čija porodica optužuje grupu lekara, među kojima i dr Jovanović, za nesavesno lečenje. Dr Jovanović tvrdi da su novinari već imali pripremljenu za objavjivanje “tužnu priču”, pre nego što su od nje zatražili bilo kakvo objašnjenje, da bi, potom, ono što im je rekla interpretirali pogrešno, potpuno promenivši smisao onoga što je rekla. Takođe, iako su im dostavljeni lekarski nalazi koji potvrđuju dijagnozu, koju roditelji negiraju, toga u tekstu nema, a novinari nisu konsultovali ni obducenta na koga ih je dr Jovanović uputila. Zbog svega toga, “Blic” je, kako je navedeno u žalbi, prekršio odredbe Kodeksa koje se odnose na istinistost izveštavanja i profesionalnu pažnju, kao i odredbe koje propisuju da novinar ne sme slepo da veruje izvorima, niti da zloupotrebi tuđe emocije i nedovoljnu sposobnost rasuđivanja.

Redakcija “Blica” nije odgovorila na žalbu, što je u ovom slučaju uticalo na izjašnjavanje članova Komisije, koji, zbog toga, nisu imali dovoljno informacija na koji način je tekst pisan, šta su novinarima zaista rekli sagovornici i da li su preneli sve što im je saopšteno. Budući da je reč o ozbiljnoj temi, o kojoj novinari nemaju dovoljno znanja, a koja uključuje i jake emocije, Komisija smatra da je redakcija “Blica” morala ovome da pristupi sa mnogo vise profesionalne pažnje i odgovornosti, ukoliko je uopšte bilo potrebe da se o tome piše. Tekst je, po mišljenju svih članova Komisije napisan loše, konfuzan je i nerazumnjiv i iz njega je nemoguće zaključiti šta se zapravo dogodilo, niti šta je bio cilj autora.

Članovi Komisije, međutim, nisu bili saglasni u oceni da li je reč samo o lošem novinarstvu, ili su, objavljivanjem ovog teksta prekršene i konkretne odredbe Kodeksa novinara Srbije. Četiri člana Komisije smatrala su da jesu, jer novinari pre objavljivanja nisu proverili sve informacije koje su dobili, nisu konsultovali sve relavantne izvore, niti verno preneli izjavu dr Jovanović. Time su, kako je ocenjeno, izostavili neke od ključnih elmenata koji bi čitaocu pomogli da donese zaključak. Tri člana Komisije mislila su da Kodeks ipak nije prekršen, bez obzira na sve nedostatke teksta. Po njihovoj oceni, reč je o veoma osetljivoj stvari, pa je do nespretnog izveštavanja moglo doći usled želje da se pokaže empatija sa porodicom preminulog mladića, a bez namere da se bilo kome nanese šteta.

Kako Komisija za žalbe odluke donosi dvotrećinskom većinom, uz uslov da “za” glasa najmanje jedan predstavnik svakog od četiri osnivača Saveta i bar jedan predstavnik javnosti, u ovom slučaju nije ispunjen drugi uslov zbog čega Komisija za žalbe nije mogla da donese odluku.

 

Beograd, 27. 3. 2014.                                                                      Predsedavajući

                                                                                                        Stojan Marković