JP Novinska agencija Tanjug protiv dnevnog lista "Danas"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Zoran Ivošević, Filip Švarm, Petar Jeremić, Božo Prelević, Vlado Mareš i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 27. 2. 2014. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Kad Tanjug zakaže“, objavljenim  8. februara  2014. godine u štampanom izdanju, dnevni list „Danas“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu je Savetu za štampu podnela novinska agencija Tanjug, smatrajući da je Kodeks novinara Srbije prekršen time što naslov ne odgovara suštini teksta, odnosno da su čitaoci dovodeni u zabludu da je Tanjug u nečemu „zakazao“ , iako se u tekstu zapravo ta agencija ni ne pominje. Autor spornog komentara bavi se fejsbuk statusom novinarke Tanjnjuga koji se odnosi na spasavanje zavejanih kod Feketića i, sem činjenice da je reč o osobi koja je zaposlena u Tanjugu, ne postoji nikakva druga veza između Tanjuga i tih događaja. „Stiče se utisak da je reč o nameri da jedan medij svesno i aktivno radi na urušavanju ugleda drugog medija, što nije česta praksa“, navodi se, između ostalog, u tekstu žalbe.

Redakcija lista „Danas“ nije odgovorila na žalbu, a članovi Komisije za žalbe smatrali su da, budući da je reč o naslovu komentara, autor ima veću slobodu izražavanja, pa je i naslov dat u skladu sa tim. Spornim naslovom se ne saopštava činjenica, nego je pre stilska figura kojom se autor komentara poslužio da iznese stav o tvrdnjama koje je iznela novinarka Tanjuga na svom, veoma mnogo komentarisanom, fejsbuk statusu.

Komisija takođe u ovakvom naslovu nije videla nameru da se uruši ugled agencije Tanjug, odnosno da se ona diskredituje, kako je to ocenio podnosilac žalbe.

Članovi Komisije su, zbog svega toga, zaključili da objavljivanjem autorskog teksta „Kad Tanjug zakaže“ nisu prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Beograd, 27.2.2014.                                                                        Predsedavajući

                                                                                                        Stojan Marković