Zoran Živković prtiv dnevnog lista "Kurir"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Zoran Ivošević, Filip Švarm, Petar Jeremić, Božo Prelević, Vlado Mareš i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 27. 2. 2014. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Serijom tekstova, objavljenih od 5. do 8. februara 2014. godine, dnevni list “Kurir”

1. prekršio je tačke1, 2. i 5.  Odeljka I (Istinitost izveštavanja) o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i da ne sme objavljivati neosnovane optužbe, klevete i glasine.

2. prekršio je i tačku 6. Odeljka IV (Odgovornost novinara) o obavezi novinara da neguje kulturu i etiku javne reči.

Nalaže se dnevnom listu „Kurir “ da ovu odluku Komisije objavi najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Predsednik Nove stranke Zoran Živković podneo je žalbu Savetu za štampu zbog više tekstova u kojima se naziva “fašistom”, “nacistom”, “pobesnelim siledžijom”, “pomahnitalim”, “lažovom”. Uz ove tekstove su, kako je istaknuto, objavljene i fotomontaže sa nepistojnim komentarima poput – “Zoki bunda: Nisam ja budala, Đilasa mi”. Podnosilac žalbe smatra da se  ne može neko nazivati fašistom samo zato što je izrazio “lični stav prema tabloidu koji iz dana u dan objavljuje neistine”. On je takođe naveo da smatra da je Kodeks prekršen i time što ga je “Kurir”, bez ikakvih dokaza svrstao u “tajkunsko- kriminalnu družinu” , što je njegovu konferenciju za novinare doveo u direktnu vezu sa pretnjama smrću glavnom uredniku “Kurira” i Aleksandru Vučiću, kao i time što nije potvrdio informacije zbog kojih traži da im se izvini.

U odgovoru na žalbu, advokat “Kurira”  istakao je da se svi navodi podnosioca žalbe odnose na vrednosne sudove o javnoj ličnosti, koji su, po mišljenju Evropskog suda za ljudska prava, “čak i kada se koristi termin fašista, interes pluralizma i demokratskog društva”. Ograničavanje iznošenja vrednosnih sudova, navodi se, predstavlja ograničavanje slobode izražavanja. “S druge strane, redakcija ‘Kurira’ je šokirana zbog činjenice da neko ko je javno pocepao primerak ‘Kurira’, smatra reakciju na to ‘brutalnom hajkom’. Stoga smatramo da je od ključne važnosti po slobodu izražavanja u Srbiji da se ova žalba odbije kao vid zloupotrebe prava na žalbu”, navodi se, između ostalog, u odgovoru na žalbu.

Članovi Komisije smatrali su da redakcija “Kurira” nije postupila u skladu sa Kodeksom novinara, jer je iznela i tvrdnje koje ničim nije potkrepila, iako uporno insistira da ih je dokazala. Zoran Živković je primerak ‘Kurira’ javno pocepao zbog tvrdnje lista da je on posredovao u pregovorima o koaliciji između Dragana Đilasa i Muamera Zukorlića. List je nekoliko dana kasnije Živkovića nazvao “lažovom” i zatražio izvinjenje, jer je predsednik Zokorlićeve partije potvrdio da je razgovora bilo, iako u tekstu nema nikakve potvrde da je u tome na bilo koji način učestvovao i Živković. Takođe, list ničim nije dokazao da postoji veza između pretnji glavnom uredniku i Živkovićevog cepanja novina.

Komisija za žalbe smatra da mediji, posebno u izbornoj kampanji, moraju da se uzdrže od iznošenja neproverenih informacija, spekulacija i nagađanja koje diskredituju pojedine učesnike izbora, kao i da ih Kodeks obavezuje na poštovanje kulture i etike javne reči.

Beograd, 27. 2. 2014.                                                                         Predsedavajući

                                                                                                           Stojan Marković