Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji protiv "Informera"Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zoran Ivošević, Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Filip Švarm, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević i  Vlado Mareš, na sednici održanoj 12.12.2013. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Proterajte ovu ženu iz Srbije“, objavljenim 13. novembra 2013. godine, dnevni list „Informer“

1.prekršio je tačku 1. Odeljka IV (Odgovornost novinara) o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja
2.prekršio je tačku 4. Odeljka V (Novinarska pažnja) po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i mora da učini sve da izbegne

Nalaže se dnevnom listu „Informer“ da ovu odluku objavi najkasnije u trećem narednom broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENjE

Helsinški odbor za ljudska prava, podneo je, uz saglasnost Sonje Biserko, žalbu smatrajući da je spornim tekstom prekršen Kodeks novinara u delu koji se odnosi na diskriminaciju i širenje mržnje zasnovane na političkom i drugom mišljenju. Tekst, kako je navedeno, poziva državu da preduzme represivne mere protiv Sonje Biserko, potencijalne svedokinje u sudskom procesu koji Hrvatska vodi protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.“Tekst sadrži karakteristike govora mržnje koji kod čitalaca treba da izazovu prezir i osećanje neprijateljstva prema Sonji Biserko sa ciljem da je zastraše. Posebnu težinu toj kampanji zastrašivanja, defamacije i pretnji nasiljem daju izjave javnih ličnosti, poput šefa poslaničke grupe SNS, predsednika Asocijacije izbegličkih udruženja iz Hrvatske, poslanika..“ Podnosilac žalbe veruje da je sigurnost Sonje Biserko ugrožena ovakvm pisanjem, jer se građanima šalje poruka da je nasilje prema njoj opravdano.

Redakcija „Informera“ nije odgovorila na žalbu

Članovi Komisije prihvatili su mišljenje podnosioca žalbe da ovakvo izveštavanje nije u skladu sa etičkim pravilima profesije, jer naslov i tekst direktno pozivaju na represiju prema Sonji Biserko. „Informer“ nedvosmisleno sugeriše da je treba kazniti zbog svedočenja pred Međunarodnim sudom pravde, čime se krše njena ljudska prava, a ona diskriminiše po osnovu drugačijeg mišljenja. Po mišljenju članova Komisije, posebno su neprihvaljive uvrede na račun Sonje Biserko koje izgovaraju neki od „Informerovih“ sagovornika, a ceo tekst je intoniran tako da kod čitalaca izazove mržnju i prezir prema njoj. Komisija je, zbog svega ovoga, jednoglasno odlučila da je „Informer“ prekršio Kodeks novinara i naložila listu da objavu ovu odluku.

Beograd, 12.12.2013.                                                                        Predsedavajući
                                                                                                           Zoran Ivošević