Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji protiv „Politike“Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Filip Švarm, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević i  Vlado Mareš, na sednici održanoj 12.12.2013. godine, većinom glasova

ODLUKU

Tekstovima „Dobri prijatelji idu na sud“ i „Nije jasno o čemu će svedočiti Sonja Biserko“, objavljenim 13. i 24. novembra 2013. godine u štampanom i onlajn izdanju, dnevni list „Politika“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENjE

Helsinški odbor za ljudska prava, uz saglasnost Sonje Biserko, podneo je žalbu zbog komentara objavljenog 13. novembra u kojem je, kako je navedeno, objavljeno ime Sonje Biserko kao potencijalnog svedoka Hrvatske u sporu sa Srbijom pred Međunarodnim sudom pravde. Po oceni podnosioca žalbe, to je „protivno međunarodnopravnim uzusima i praksi da se imena svedoka u međudržavnim sporovima čuvaju kao tajna kako im ne bi bila ugrožena bezbednost“, a sporni komentar je zapravo i pokrenuo medijsku kampanju protiv Sonje Biserko. Podnosilac žalbe naveo je i da je u intervjuu koji je „Politici“ dao „“Tibor Varadi 24. novembra, tendenciozno izvučen naslov „Nije jasno o čemu će svedočiti Sonja Biserko“. Ovim je, po mišljenju Helsinškog odbora za ljudska prava, prekršen odeljak Kodeksa novinara koji se odnosi na odgovornost novinara, odnosno na to da odgovornost čitaocima, novinar ne sme da podredi interesima drugih, a posebno izdavača, vlade i drugih državnih organa, kao i da se mora suprotstaviti svima koji krše ljudska prava i zalažu se za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja.

U odgovoru redakcije „Politike“ na žalbu navodi se da je vest o svedočenju Sonje Biserko koja je objavljena u komentaru, javnosti već bila poznata, jer je dan ranije to objavio „Blic“, a preneli su i drugi medij. Osim toga, u Statutu Međunarodnog suda ne stoji zabrana objavljivanja takve informacije, a sudski spor je otvoren za javnost. „Takođe međunarodnopravni uzusi mogu da se odnose samo na države učesnice spora, odnosno na njihove pravne timove, a ne i na medije“, ističe se u odgovoru. „Politika“ takođe objašnjava da je naslov autorizovanog intervjua sa Tiborom Varadijem u duhu onoga što je rekao, jer je on naveo razloge zbog kojih bi se, po njegovom mišljenju, „moglo postaviti pitanje relevantnosti njenog svedočenja“.

Većina članova Komisije smatrala je da objavljivanje imena potencijalnog svedoka ne predstavlja kršenje Kodeksa, kao i da postoji interes javnosti da se znaju detalji spora koji Hrvatska vodi protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. Takođe, kako je ocenjeno, naslov intervjua odgovara onome što je sagovornik rekao, sam intervju je vrlo informativan, i ne samo da ne postiče na mržnju i diskrinimaciju, nego, u izvesnoj meri i smiruje situaciju. Ni u jednom od dva sporna teksta Komisija nije pronašla elemente diskriminacije zasnovne na političkom i drugom mišljenju, na šta je ukazao podnosilac žalbe, niti je mogla da zaključi da list vodi kampanju protiv Sonje Biserko. Jedan član Komisije smatrao jeda „Politika“ jeste prekršila Kodeks.

Komisija je, tako, sa šest glasova „za“ i jednim „protiv“ odlučila da „Politika“ objavljivanjem spornih tekstova nije prekršila Kodeks novinara Srbije.

Beograd, 12.12.2013.                                                           

                                                                                                                   Predsedavajući
                                                                                                                    Zoran Ivošević