Dragan Đilas protiv dnevnog lista "Kurir"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Filip Švarm, Ljiljana Smajlović, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević i Vlado Mareš, na sednici održanoj 12.12.2013. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Najavio istragu protiv vrha gradskih vlasti, pa zverski pretučen“, objavljenim 8. novembra 2013. godine u štampanom i onlajn izdanju, dnevni list „Kurir“ prekršio je tačke 1. i 5. Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, držeći se osnovnih standarda profesije, kao i da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina.

Nalaže se dnevnom listu „Kurir“ da ovu odluku Komisije objavi u štampanom i onlajn izdanju najkasnije u trećem broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Dragan Đilas, predsednik Demokratske stranke podneo je žalbu zbog teksta u kojem se navodi da je direktor Elektrodistribucije Beograd prebijen nakon što je objavio da će biti podnete krivične prijave protiv čelnika gradske skupštine. Po njegovom mišljenju, sporni tekst  „implicira da su čelnici Skupštine grada (Dragan Đilas, Aleksandar Šapić i Živorad Anđelković) naredili prebijanje direktora Elektrodistribucije Beograd, iako ’Kurir’ nema nijedan dokaz za to“. „To, međutim, ne sprečava ’Kurir’ da objavi i slike Šapića, Anđelkovića i moju uz tekst, dovodeći sve nas u vezu sa činom prebijanja direкtora EDB-a, bez ikakvih dokaza, samo uz izjavu neimenovanog izvora“, navedeno je, između ostalo, u žalbi. Podnosilac žalbe je istakao i da ovim tekstom ugrožena bezbednost pomenutih članova Demokratske stranke, koji su predstavljeni kao kriminalci.

U odgovoru na žalbu, advokat „Kurira“ naveo je da nigde u tekstu Đilas, Šabić i Anđelković nisu dovedeni u vezu sa napadom na direktora Zorana Rajovića, niti su označeni kao nalogodavci, već je jedino objavljen predmet istrage koju je Rajović pokrenuo pre nego što je pretučen. „Kako Demokratska stranka ni ne tvrdi da navodi o istrazi nisu tačni, već jedino da nije tačno da su gradski čelnici naredili prebijanje Rajovića, što nije ni pomenuto, ni insinuirano u spornom tekstu, smatramo da je žalba bespredmetna“, piše, između ostalog, u odgovoru na žalbu. Advokat je takođe istakao i da nigde u tekstu nije pomenuta Demokratska stranka, niti su Šapić, Anđelković i Đilas pomenuti kao stranački funkcioneri, pa tako DS ne može biti ni podnosilac žalbe.

Komisija ovo nije prihvatila, ocenivši da je u žalbi veoma jasno kao podnosilac potpisan Dragan Đilas, odnosno osoba na koju se tekst lično odnosi, a ne politčka stranka. Članovi Komisije zaključili su da, uprkos tome što nigde u tekstu zaista ne piše da su trojica bivših gradskih čelnika naredila prebijanje, tekst je intoniran tako da se čitalac navodi na taj zaključak.Većina članova Komisije smatrala je i da nije reč o nepažnji ili slučajnoj grešci, već o nameri da se čitaocima sugeriše da su njih trojica odgovorni za napad na direktora EDB-a. Takav utisak kod čitalaca dodatno pojačavaju i fotografije Dragana Đilasa, Aleksandra Šapića i Živorada Anđelkovića, koje su objavljene uz tekst. Komisije za žalbe je već jednom ranije upozorila da redakcije moraju da vode računa da upotrebom (arhivskih) fotografija kojima se ilustruje tekst ne dovedu čitaoca u zabludu.

Zbog svega navedenog, Komisija je jednoglasno odlučila da je „Kurir“ prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila listu da objavi ovu odluku.

Beograd, 12.12.2013.                                                                                Predsedavajući

                                                                                                                   Zoran Ivošević