Zlatibor Lončar protiv dnevnog lista "Alo!"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Filip Švarm, Neboja Spaić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević, Vlado Mareš i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 31.10.2013. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Sumnjiva smrt još jedne bebe”, objavljenom 18.9.2013. godine u štampanom i onlajn izdanju, dnevni list „Alo“ prekršio je tačku 1. Odeljka VII (Zaštita privatnosti) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da poštuju privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima pišu.

Nalaže se dnevnom listu „Alo“ da ovu odluku Komisije objavi u štampanom i onlajn izdanju, najkasnije u trećem broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Vesna i Zlatiobor Lončar podneli su žalbu Savetu za štampu smatrajući da je list prekršio Kodeks novinara Srbije narušavanjem njihove privatnosti, odnosno iznošenjem najintimnijih detalja o porođaju i zdravstvenom stanju Vesne Lončar, detalja o smrti jedne i lečenju druge bebe, kao i iznošenjem drugih podataka  iz privatnog života bračnog para iz perioda pre trudnoće. Podnosioci žalbe su ukazali i da je, uprkos tome, što su objavljeni samo inicijali supruge, njen identitet otkriven jer je odmah navedeno da je „supruga direktora Urgentnog centra Zlatibora Lončara“. Bračni par Lončar je posebno istakao da podaci iz njihovog privatnog života objavljeni iako, po njihovoj oceni, „ne postoji opravdan interes da javnost o tome bude obaveštena“, kao i uprkos tome što je Zlatibor Lončar novinarima lista „Alo“ izričito naglasio da ne želi da govori o svom privatnom životu.

U odgovoru na žalbu, Dejan Vukelić, glavni i odgovorni urednik lista „Alo“ izvinio se doktoru Lončaru i njegovoj porodicu što su ih nehotično povredili i objasnio da redakcija nije imala nameru da „neosnovano i bez razloga zadire u njihovu privatnost i da povredi im osećanja u tako bolnoj situaciji. Kako je naveo, „smatrajući da u objavljivanju ove priče ipak postoji javni interes, hteli smo da ukažemo na činjenicu da čak i javna ličnost iz vrha ’medicinske vlasti’ može biti žrtva potencijalno nesavesnog medicinskog tretmana“,

Članovi Komisije za žalbe smatrali su da u ovom slučaju ne postoji interes javnosti da zna najintimnije detalje iz života jedna porodice, kao i da tragedija, kao što je gubitak deteta, „ne zaslužuje“ da se o njoj na ovakav način piše. Objavljivanje podataka o toku porođaja žene čiji je identitet, stiče se utisak, namerno otkriven, detalja o njenom i zdravstvenom stanju druge bebe, kao i drugih detalja iz privatnog života bračnog para, predstavlja, kako je ocenjeno, veoma ozbiljno narušavanje privatnosti i drastično kršenje Kodeksa novinara Srbije.

Komisija je, ipak, ocenila i da je pohvalno što se glavni urednik izvinio porodici i preuzeo odgovornost za „ulaženje“  u njenu privatnost.

Zbog svega navedenog, Komisija je jednoglasno odlučila da je list „Alo“ prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila redakciji da ovu odluku objavi.

 Beograd, 31.10.2013.                                                     

               Predsedavajući

                                  Zoran Ivošević