Sanja Turlakov protiv dnevnog lista "Blic"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Filip Švarm, Neboja Spaić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Vlado Mareš i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 31.10.2013. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstovima „Advokat Milana Popovića radio mu iza leđa za Severinu“ i „Kako je Severina pokušala da uništi Milana“, objavljenim 13. i 15. avgusta 2013. godine, dnevni list „Blic“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

 OBRAZLOŽENJE

Adokatska kancelarija „Fila“ podnela je žalbu u ime klijenta Sanje Turlakov, zbog, kako je navedeno, kršenja odredbi Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na istinitost izveštavanja, poštovanje privatnosti i korišćenje časnih sredstava u prikupljanju informacija. Podnosilac žalbe je istakao da su objavljene neistinite informacije da je ona kao advokat Milana Popovića odavala podatke o njegovom imovinskom stanju Severini Vučković sa kojom je on u sporu. Time je prekršena obaveza novinara da tačno, objektivno i blagovremeno izvesti javnost, držeći se osnovih standarda profesije, jer, kako tvrdi advokatica Turlakov, ona nije imala nikakve informacije o imovini Milana Popovića sem onih koje su svima dostupne na veb sajtovima državnih organa. „Blic“ je takođe, po njenoj oceni, prekršio odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na zaštitu privatnosti objavljivanjem delova e-mail prepiske između nje i njene klijentkinje Severine Vučković. Ovim je, tvrdi podnosilac žalbe, povređeno i ustavno i zakonsko pravo o nepovredivosti tajnosti pisane prepiske, kao i obaveza novinara da se u prikupljanju informacija i dokumenta koristi samo časnim sredstvima, propisana Kodeksom novinara Srbije.

U odgovoru na žalbu, advokat „Blica“ Dušan Stojković naveo je da javnost ima pravo da zna da je „Milan Popović, ugledni srpski biznismen podneo prijavu Advokatskoj komori protiv advokatice Turlakov zbog povrede obaveze čuvanja advokatske tajne i davanja poverljivih informacija njegovoj bivšoj supruzi Severini Vučković“. Novinari, su kako je nevedeno, uz prijavu dobili i dokumentaciju koja potvrđuje te navode i objavili je, nakon provere. Iz sadržine objavljenih mejlova jasno je, ističe se, da tvrdnje novinara da je „podnosliac žalbe radio iza leđa Milanu Popoviću“  i da je informacije u vezi sa njegovom imovinom prenosila Severini Vučković nisu netačne, jer ona jeste radila iza leđa svom klijentu, pošto on nije znao za prepisku, a iz sadržine mejlova je nesporno da se odnose na Popovićevu imovinu. Da li je reč o javno dostupnim informacijama ili ne, irelevantno je u odnosu na činjenicu da je advokat, ne samo davao podatke o jednom klijentu drugom, nego i pravne savete na štetu klijenta kojeg je ranije zastupala. Advokat „Blica“ ističe i da list nije prekršio odredbe Kodeksa koje se odnose na zaštitu privatnosti, budući da se objavljenje informacije ne odnose na privatan život advokatice Sanje Turlakov, nego na njen profesionalni rad, dok je po Zakonu o javnom informisanju novinarima dozvoljeno da „izveštavaju svoje čitaoce o informacijama o kojima imaju pravo da znaju, bez obzira na način na koji je pribavljena informacija“.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da u ovom slučaju postoji interes javnosti da bude informisana o ovome, ne samo zato što su Milan Popović i Severina Vučković poznate ličnosti, već i zbog toga što građani imaju pravo da znaju da je podneta prijava protiv advokata za koga se veruje da je odavao informacije koje je dobio od prethodnog klijenta klijentu koji je sada u sporu sa njim. Prepiska koja je objavljena potvrđuje da je advokatica Turlakov obaveštavala Severinu Vučković o imovini Milana Popovića i savetovala je kako da prikupi i ostale podatke o tome, a sama činjenica da je Popović zbog toga podneo prijavu govori o tome da se to dešavalo „iza njegovih leđa“. Prema tome, po mišljenju članova Komisije, ne stoji navod iz žalbe da je „Blic“ objavio netačne infomacije. Komisija je takođe ocenila i da nije bilo povrede privatnosti Sanje Turlakov, jer je prepiska sa Saverinom Vučković obavljena u okviru profesionalne aktivnosti podnosioca žalbe,  i ni na koji način se ne odnosi na njen privatni život, te i tom delu žalba nije prihvaćena. Kad je reč o načinu na koji je pribavljena e-mail prepiska između Sanje Turlakov i Severine Vučković, Komisija smatra da bi u slučaju da je redakcija do njih došla „hakovanjem“ bila reč ne samo o kršenju Kodeksa novinara, već o ozbiljnom krivičnom delu. Na osnovu svega iznetog međutim, Komisija nema razloga da veruje da se to dogodilo na takav način. Ta prepiska je, po svemu sudeći, redakciji dostavljena uz prijavu Advokatskoj komori, pa se ne može zaključiti da je dobijena nečasnim sredstvima koja podrazumevaju neovlašćeno snimanje i prisluškivanje. Zbog svega iznetog, Komisija je jednoglasno odlučila da dnevni list „Blic“ objavljivanjem spornih tekstova nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Beograd, 31.10.2013.                                                                           Predsedavajući

                                                                                                               Zoran Ivošević