Javno preduzeće "Putevi Srbije" protiv dnevnog lista "Blic"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zoran Ivošević. Tamara Skrozza, Nebojša Spaić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević, Vlado Mareš i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 26. 9. 2013. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Kosili travu za deset miliona evra“, objavljenim 2.9.2013. godine dnevni list „Blic“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

JP „Putevi Srbije“ podnelo je žalbu smatrajući da tekst sadrži „neistinite i neproverene informacije“, zbog čega su prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na istinitost izveštavanja i novinarsku pažnju. Čitaoci su, po oceni podnosioca žalbe, umesto tačno, objektivno i potpuno, izvešteni „tendenciozno i maliciozno“, a „Blic“ iz „nepoznatih razloga i interesa namerno narušava poslovnu reputaciju i nanosi nenadoknadivu štetu  na poslovnom planu“ Javnom preduzeću ’Putevi Srbije’“. U žalbi je navedeno i da je na sporni tekst redakciji upućen demanti. „Blic“ je, međutim, objavio samo izvode demanatija i to kao reagovanje.

Redakcija „Blica“ nije odgovorila na navode podosioca žalbe.

Članovi Komisije smatrali su da je reč o važnim podacima o trošenju novca u javnom preduzeću, koje javnost ima pravo da zna, a da se iz odgovora „Puteva Srbije“ ne može zaključiti da su navodi u tekstu netačni. Propusta novinara prilikom pisanja teksta jeste bilo, jer određeni navodi očigledno nisu dovoljno provereni, ali JP „Putevi Srbije“ zapravo nije demantovalo najbitnije činjenice – potrošeno je toliko novca koliko je navedeno, a tendera zaista nije bilo od 2000. godine. Netačnu informaciju o tome ko je vlasnik firme koju „Putevi Srbije“ angažuju za košenje trave, demantovao je advokat navodog vlasnika, a deo odgovora koji se odnosi na kontrolu obavljenog posla „Blic“ jeste objavio, mada pod neodgovarajućim nazivom „Reagovanje“.

Komisija za žalbe podseća medije da Kodeks novinata Srbije obavezuje redakcije na poštovanje prava na odgovor. Prilikom objavljivanja odgovora  trebalo bi da slede pravila propisana Zakonom o javnom informisanju. To, između ostalog, znači da ukoliko je odgovor duži od samog teksta na koji se odnosi, kao što je ovoga puta slučaj, redakcija ima obavezu da zatraži od onoga ko je dostavio odgovor da njegovu dužinu prilagodi dužini teksta, a ne da sama skraćuje, odnosno da izvlači delove za koje smatra da su najvažniji. Takođe, redakcija bi trebalo jasno da naznači da je reč o odgovoru i da ga ne objavljuje pod drugim naslovima. Komisija takođe podseća sve koji veruju da su oštećeni objavljivanjem netačniih informacija da imaju pravo da traže ispravku, a ne samo objavljivanje odgovora

Članovi Komisija su zaključili da propusti kojih je bilo i u samom tekstu i prilikom objavljivanja odgovora, nisu toliki da bi doveli do odluke da je „Blic“ prekršio Kodeks novinara Srbije.

Beograd, 26.9.2013.                                                                        

                                                                                                                           Predsedavajući

                                                                                                                            Zoran Ivošević