„Ringier Axel Springer“ doo Beograd protiv dnevnog lista „Informer“Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zoran Ivošević. Tamara Skrozza, Nebojša Spaić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević, Vlado Mareš i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 26.9. 2013. godine, jednoglasno donosi

 ODLUKU

Tekstovima „RRA zavela cenzuru, Blic je sveta krava“, „Kako je Blic ojadio lutriju“, „Blic je mafia jača od države“, „Dosta zločina Pink, Blic i RRA“, „Koliko je para EPS dao Blicu“, „Blic uzimao pare od EPS-a da reklamira struju?“, „EPS dao Blicu 6.000.000 za ništa“, „Koliko je Blic uzeo državnih para od 2000. do 2012.“, „Blic otimao milione čak i od bolnica“, „Drsko i bezobrazno – Blic traži zabranu Informera“ i „Smrdljive novine“, objavljenim u štampanom i onlajn izdanju lista 9.8, 10.8, 12.8, 13.8., 14.8, 15.8, 16.8 i 17.8. 2013. godine dnevni list „Informer“

 1.prekršio je tačke 1 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, držeći se osnovnih pravila profesije i nespojivosti novinarstva sa objavljivanjem neosnovanih optužbi, kleveta i glasina

2.prekršio je i tačku 1 Odeljka V (Novinarska pažnja) o obavezi novinara da poslu pristupa sa dužnom profesionalnom pažnjom

3. prekršio je i tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) o obavezi novinara da neguje kulturu i etiiku javne reči i poštuje pravo na odgovor.

Nalaže se dnevnom listu „Informerr“ da ovu odluku Komisije objavi najkasnije u trećem broju od  dana dostavljanja odluke.

 OBRAZLOŽENJE

Žalbu je u ime Izdavačkog društva „Ringier Axel Springer“ podnela advokatska kancelarija, navodeći da je „Informer“ u više tekstova objavio brojne dezinformacije da je „Blic saučesnik u pljačkanju Državne lutrije Srbije“, da „nekažnjeno otimaju pare iz državnih fondova i budžeta“, da „Blic otima milione čak i od bolnica“, da su „stavljeni iznad zakona“ i da su „vrhovne svete krave“. Takođe, kako je navedeno, zakonski zastupnik lista „Blic“ i njegov glavni urednik nazivaju se pogrdnim i uvredljivim izrazima „štumbamfirer“, „Vesa Rakija“, „Jelena Helga Drakulić“, „Her Vesa i Frau Helga“, dok se „Blic“ naziva „smrdljivim novinama“.

Po oceni podnosioca žalbe, „objavljene informacije“ predstavljaju grubu neistinu i prikazuju podnosioca žalbe kao javno glasilo koje je iznad zakona, oličenje mafije i kriminala“.

U odgovoru na žalbu, advokat „Informera“ naveo je da je žalba neosnovana i da je list postupio u skladu sa Kodeksom, Ustavom i Zakonom o javnom informisanju koji garantuju slobodu objavljivanja o ličnostima i događajima o kojima javnost ima opravdan interes da zna. Javnost ima pravo na informaciju kako se troši novac javnih preduzeća sa kojima je „Blic“ zaključivao ugovore, a javna preduzeća obavezna su da ove informacije učine dostupnim po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Članovi „Komisije“ zaključili su da „Informer“, vodi kampanju protiv lista „Blic“, iznoseći veoma ozbiljne optužbe bez jasnih dokaza. List na veoma uvredljiv način piše o čelnim ljudima „Blica“, koristeći neprimerene i pogrdne izraze i optužuje ih za „milionske mahinacije“, „nekažnjeno isisavanje pare iz državnih fondova, ministarstava i javnih preduzeća“, da su „mafija jača od države“ . Manji deo podataka koje je „Informer“ objavio potiče iz izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije o uticajima na medije, koji je objavljen pre dve godine, a list sada to koristi za dokazivanje svojih teza o tome da je „Blicu“ omogućeno da lako dolazi do državnog novca, te da je taj list „ojadio“ pojedine državne institucije.

Članovi Komisije posebno su ukazali da je „Informer“ ovakav način „izveštavanja“ o „Blicu“, preuzeo od „Pinka“, nakon što je Republička radiodifuzna agencija upozorila tu televiziju da će biti kažnjena ukoliko nastavi da emituje optužbe i uvrede na račun „Blica“. Komisija je ovakvo ponašanje „Informera“ ocenila kao neprofesionalno i opasno i zbog toga jednoglasno odlučila da je list prekršio Kodeks novinara Srbije.

Beograd, 26.9.2013.                                              

                                         Predsedavajući 

                                                                                                                                                               Zoran Ivošević