Udruženje ljubitelja železnice protiv dnevnog lista "Kurir"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zoran Ivošević. Tamara Skrozza, Nebojša Spaić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević, Vlado Mareš i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 26. 9. 2013. godine, većinom glasova donosi

  ODLUKU

Tekstom „Vučiću nije lako, posle hrasta štite i prugu“, objavljenim 22.8.2013. godine dnevni list „Kurir“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

 OBRAZLOŽENJE

 Predsednik udruženja ljubitelja železnice Karlo Polak podneo je žalbu smatrajući da je „Kurir“ „izvrnuo smisao poruke“ koju je to udruženje htelo da uputi javnosti svojim saopštenjem u vezi sa unapređenjem projekta Beograd na vodi. „Kurir“ je, po mišljenju podnosioca žalbe, prekršio odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na istinitost izveštavanja i novinarsku pažnju. List je, kako je navedeno, preneo samo deo Polakove izjave iz saopštenja, a izostavio deo koji joj potpuno menja smisao, a u kojem se, između ostalog, ističe da se „udruženje ljubitelja železnice zalaže da se, prilikom najavljenje urbanizacije ovog dela Beograda, vodi računa da se, pre svega, kao primarni, koriste održivi vidovi transporta: pešački biciklistički, vodeni i šinski saobraćaj“. Podnosilac žalbe je ukazao i na to da je tekst objavljen u rubrici „Politika“ iako je reč o saopštenju nestranačkog i nepolitičkog udruženja.

U odgovoru na žalbu, advokat „Kurira“ naveo je da smisao saopštenja Udruženja ljubitelja železnica nije izvrnut, da je deo saopštenja prenet potpuno verno, kao i da predmet teksta uopšte nije ni bilo prenošenje tog saopštenja, već razgovor Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa o projektu Beograd na vodi. Kako je naglašeno, „činjenica je da u svom saopštenju Udruženje ljubitelja železnice iznosi stav da je rušenje postojeće pruge loše rešenje“, a da takvo rešenje nije predviđeno projektom Beograd na vodi, postavilo bi se pitanje čemu takvo saopštenje“. Kad je reč o tome da je tekst objavljen u rubrici „Politika“, to je pitanje uređivačke politike lista i nije ni u kakvoj vezi sa eventualnim kršenjem Kodeksa novinara Srbije, što su ocenili i članovi Komisije za žalbe.

Komisija za žalbe zaključila je da je „Kurir“ verno preneo deo saopštenja i da rečenica koja, po mišljenju podnosioca žalbe, nije smela biti izostavljena, ne menja suštinu onoga što je objavljeno. Tema teksta nije ni bilo samo saopštenje, već projekat o kojem razgovaraju vodeći političari, tako da je razumljivo da saopštenje nije moglo biti objavljeno u celini. Po oceni većine članova Komisije, to nije učinjeno na štetu tačnosti navoda.

Jedan član Komisije smatrao je da Kodeks jeste prekršen time što je izostavljanjem nekih delova saopštenja i pojednostavljenjima stavova predstavnika Udruženja ljubitelja železnica donekle izvrnut smisao saopštenja.Udruženje železnica nije, naime, kako je u tekstu navedeno, protiv realizacije projekta, već samo za to da se prilikom njegovog sprovođenja sačuva i želenička pruga. Ostali članovi Komisije smatrali su, međutim, da nije moguće zalagati se i za jedno i za drugo i da novinar „Kurira“ nije pogrešio kada je zalaganje za „ostanak“ pruge u tom delu grada razumeo kao protivljenje projektu koji predviđa njeno uklanjanje. Novinar je tom prilikom izneo vrednosni sud koji je stekao na osnovu dostavljenog saopštenja, a ne činjenicu.

Zbog svega iznetog, Komisija je, sa sedam glasova „za“ i jednim „protiv“ odlučila da „Kurir“ objavljivanjem spornog teksta nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Beograd, 26.9.2013.                               

                                     Predsedavajući   
Zoran Ivošević