Dragan Žebeljan protiv dnevnog lista „Alo“Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zoran Ivošević. Tamara Skrozza, Filip Švarm, Neboja Spaić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević, Tihomir Trišić, Vlado Mareš i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 5.9. 2013. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstovima «Radnik MUP jurio dečake», «Tužilac» traži da gleda golaća iz policije», «Golać iz policije blizak sa Božovićem», «Božović pretio likvidacijom profesoru Nikaču» i «Tužilaštvo naložilo MUP-u da ispita golaća», objavljenom 30.5, 13.6, 16.6, 18.6. i 4.7.2013.godine, dnevni list „Alo“ prekršio je tačku  3 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da poštuje pretpostavku nevinosti i da nikoga ne sme da proglasi krivim do izricanja sudske presude.

Nalaže se dnevnom listu „Alo“ da ovu odluku Komisije objavi u najkasnije u trećem broju od  dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Dragan Žebeljan podneo je žalbu na više tekstova, smatrajući da su mu povređna prava, čast i ugled jer je list u nastavcima pisao o njemu kao o pedofilu, koji je koristio službeni kompjuter za upoznavanje i zakazivanje sastanaka sa mladićima, i to tako što je „na lažnom Fejsbuk profilu objavljivao fotografije intimnih delova svog tela“. Redakcija tek u četvrtom tekstu objavljuje njegovo ime, tvrdeći da joj je ono od početka poznato.

Podnosilac žalbe istakao je da će navode koje list iznosi opovrgavati pred sudom, ali da Savetu želi da ukaže kako veruje da se protiv njega vodi medijska kampanja „sa ciljem da bude prikazan kao monstrum koji, kao policijac juri maloletne dečake i kao takav bude nedostojan policijskog posla i sindikalnog aktivizma kojim se bavi u sindikatu srpske policije“. On je dodao i da da bi motiv za to mogle biti njegove izjave medijima o velikom broju samoubistava u policiji.

Glavni urednik lista „Alo“ odgovorio je samo da je „žalba neosnovana, besmislena i nepismena“.

Članovi Komisije smatrali su da ne postoji javni interes za objavljivanjeserije tekstova u kojima se, bez ikakve rezerve, iznose nedokazane optužbe. List izričito tvrdi da je Tužilaštvo naložilo MUP-u da ispita Žabeljana, kao i da je slučaj okarakterisalo kao pedofiliju, jer su navodno „neki od mladića sa kojima je ugovarao sastanke bili maloletni“, ne nudeći nikakve dokaze za to. Bilo čija seksualna orijentacija je privatna stvar i nema nikakve veze sa poslom koji ta osoba obavlja, pa tako, po oceni Komisije na postoji ni opravdan interes javnosti da se o tome izveštava na ovakav način, čak  i ukoliko je zaista za zakazivanje sastanaka pripadnik MUP-a koristio službeni kompjuter. Zbog načina izveštavanja i značaja koji je ovome dat time što je objavljno čak pet tekstova, Komisija ima osnova da veruje da je redakcija lista „Alo“ imala nameru da diskredituje podnosioca žalbe.

Članovi Komisije zaključili su da dnevni list „Alo“ nije poštovao etiučka pravila profesije propisana Kodeksom novinara Srbije i naložio listu da ovu odluku objavi.

Beograd, 5.9.2013.                                                                                 Predsedavajući                                                                                                                                                                  Zoran Ivošević