Vladimir Georiev protiv javnog glasila "Kurir"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zoran Ivošević. Tamara Skrozza, Filip Švarm, Neboja Spaić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević, Tihomir Trišić, Vlado Mareš i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 5.9. 2013. godine, donosi

 ODLUKU

Tekstovima  «Jači od zakona: Vlado Georgev šest puta uhvaćen pijan za volanom», «Ova pijandiura će nekoga ubiti», «Psiholozi: Vlado Georgiev je alkoholičar koji mora da se leči», «Georgieva treba smestiti u bolnicu», «Spasite brojne živote, ne dajte Georgievu da pije», objavljenim u štampanom i onlajn izdanju 2.8, 3.8. i 4.8. dnevni list “Kurir”

1.nije prekršio odredbe Odeljka I (Istinitost izveštavanja) i Odeljka V (Novinarska pažnja) Kodeksa novinara Srbije .

2. prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti) Kodeksa novinara Srbije o obavezi poštovanja kulture i etike javne reči, kao i integriteta i dostojanstva ljudi o kojima novinar piše.

Nalaže se dnevnom listu “Kurir” da ovu odluku Komisije objavi u najkasnije u trećem broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Advokat Vladimira Georieva podneo je žalbu zbog tekstova u kojima su „iznete grube neistine, a tužilac predstavljen kao najveći alkoholičar u zemlji koji se ponaša bahato i koji je iznad zakona, čime se grubo krši njegovo dostojanstvo i pravo na privatnost i vređa čast i ugled, a on predstavlja kao čovek koji boluje od jedne od najtežih bolesti zavisnosti“. Podnosilac žalbe je smatrao da su prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja, novinarsku pažnju i poštovanje privatnosti.

Advokat „Kurira“, u odgovoru na žalbu, naveo da je nejasno da li podosiocu žalbe smetaju navodi ili vrednosni sudovi i koji. On je naveo da su izvori iz policije i „stručna lica koja su izneli činjenice stvorili jasnu osnovu za bilo koji vrednosni sud autora“, kao i da je Georgiev javna ličnost, koja mora biti spremna da trpi veći stepen kritike nego oni koji to nisu. Advokat je naglasio i da Georiev na društenim mrežama vodi kampanju za zatvaranje „Kurira“, kao i da zloupotrebljava pravo na žalbu Savetu, jer namerava da taj postupak koristi kao „vid pritiska na sud“.

Članovi Komisije ocenili su jednoglasno da nema razloga za sumnju u izvore „Kurira“ i tačnost navoda da je policija više puta podnosila prijave protiv pevača zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Takodje, Komisija je smatrala da postoji javni interes da se piše o tome da poznati pevač koji je učestvovao u kampanji „Ne brže od života“ za bezbednu vožnju, sam vozi kada pije. Javni interes je još veći jer je reč o nečemu što može da utiče na bezbednost svih građana.

Međutim, po oceni većine članova Komisije, iznošenje podataka o životu  javne ličnosti, bez obzira što je ona manje zaštićena Kodeksom, ne sme biti takvo da se time vređa njeno dostojanstvo. Korišćenje izrazi kao što su „pijandura“, „najveća škljokara u Srbiji“, „nikad nije trezan“, „čim se napije seda za volan“, „alkoholičar koji treba da se leči“, „apelujemo na ugostitelje da mu ne služe piće, a na prodavce da mu izbacuju flaše iz korpe“, nije prihvatljivo sa stanovišta propisanih pravila profesije, čime je prekršen Kodeks novinara. Dva člana Komisije bila su protiv ovakve odluke, smatrajući da upotrebljeni termini nisu uvredljivi i da je njihova upotreba u skladu sa Kodeksom novinara Srbije, dok je jedan bio „uzdržan“.

Beograd, 5.9.2013.                                                                                   Predsedavajući                                                                                                                                                                   Zoran Ivošević