Goran Popović protiv dnevnog lista "Kurir"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zoran Ivošević. Tamara Skrozza, Filip Švarm, Neboja Spaić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Tihomir Trišić, Vlado Mareš i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 5.9. 2013. godine, dvotrećinskom većinom donosi

ODLUKU

Tekstom ”Žena se zapalila pred decom i prolaznicima”, objavljenom 24.7.2013. godine, dnevni list „Kurir“

1.prekršio je tačke 1, 2 i 3 Odeljka VII (Zaštita privatnosti) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da poštuju dostojanstvo i integritet ljudi o kojima pišu, da izbegavaju spekulacije i prenošenje nedovoljno proverljivih stavova u izveštavanjima o tragedijama u kojima ima stradalih, kao i da, kad je reč o događajima koji uključuju lični bol i šok izveštavanje prilagode tako da izražavaju duh saosećanja i diskrecije.

2. prekršio je i tačke 4 i 5 Odeljka IV (Odgovornost novinara), o zabrani korišćenja uznemiravajućih sadržaja i obavez novinara da poštuje i štiti prava i dostojanstvo žrtava.

Nalaže se dnevnom listu „Kurir“ da ovu odluku Komisije objavi najkasnije u trećem broju od dana dostavljanja odluke.

 OBRAZLOŽENJE

Porodica preminule devojke smatrala je da je „Kurir“ „brutalnošću opisa događaja“ i objavljivanjem „bizarnih i užasnih detalja“ o njenom samoubistvu povredio odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na obavezu poštovanja dostojanstva žrtve. Podosilac žalbe je naveo i da su prekršene odredbe koje se odnose na zaštitu privatnosti i to objavljivanjem punog imena žrtve, kao i iznošenjem detalja o ostalim članovima porodice, navodeći da niko od njih nije javna ličnost.

U odgovoru na žalbu, advokat „Kurira“ je naveo da se list izvinjava porodici žrtve, „žaleći zbog činjenice da je priroda novinarskog posla takva da podrazumeva i pisanje o teškim temama i nemilim događajima i da to najčešće, pa i u ovom slučaju, nije posledica težnje za senzacionalizmom , već ispunjenja zahteva javnosti za informacijama koje se moraju preneti“. On je naveo da, iz poštovanja prema osećanjima porodice ne želi da pobija bilo koju tvrdnju iznetu u žalbi.

Većina članova Komisije smatrala je da u spornom tekstu nepotrebno detaljno i brutalno opisan čin samoubistva, bez saosećanja i poštovanja digniteta žrtve. Komisija je ocenila da se o ovakvim tragedijama može izveštavati bitno drugačije, bez opisivanja uznemirujućih detalja i uz mnogo više saosećanja. Profesionalna i etička pravila koja se odnose na tekstove koji uključuju lični bol obavezuju podjednako sve medije, uključujući i tabloide. Prema mišljenu većine članova Komsije, kod novinara i urednika „Kurira“  nije postojala namera da se povredi ni dostojanstvo žrtve, ni njena porodica i  tekst je, verovatno, posledica „preterivanja“ kojem su tabloidi skloni, ali su, bez obzira na motiv,  pravila profesije prekršena. Komisija je zaključila i da, na žalost, ovakav način izveštavanja o tragedijama postaje praksa, nešto što je opšte prihvaćeno u delu naših medija.

Jedan član Komisije smatrao je da Kodeks nije povređen, jer tabolidi u ovakvim slučajevima imaju drugačiji pristup događajima, kao i da nije bilo loše namere prilikom pisanja teksta. Da nije bilo namere da se povredi dostojanstvo žrtve i njene porodice i da je reč o nespretnom izveštavanju sa preterivanjima, koje ipak ne predstavlja povredu Kodeksa, smatrala su dva člana Komisije, koja su ostala uzdržana prilikom glasanja.

Zbog svega navedenog, Komisija je odlučila da „Kurir“ objavljivanjem spornog teksta jeste prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila redakciji da objavi ovu odluku.

Beograd, 5.9.2013.                                                                                   

  Predsedavajući                                          

                                                                                                                        Zoran Ivošević