Mišljenje Saveta za štampu da li je list “Novi glas komune” prekršio Kodeks novinara SrbijeNa osnovu zahteva Upravnog odbora Saveta za štampu, a povodom dopisa redakcije ”Novi glas komune”, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Tamara Skrozza, Filip Švarm, Božo Prelević, Petar Jeremić, Ljiljana Smajlović, Nebojša Spaić, Predrag Azdejković, Vlado Mareš i Tihomir Trišić, na sednici održanoj 25.7. 2013. godine, većinom glasova (osam ”za”, jedan ”protiv”, jedan ”uzdržan”) zaključuje da list ”Novi glas komune” objavljivanjem tekstova ”Samoubistvo” 10.8.2012. godine i  ”Samoubistvo studentkinje”, 17.8.2012. godine nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Glavna i odgovorna urednica lista Vesna Milanović – Simičić zatražila da je Savet za štampu oceni da li je prekršen Kodeks novinara Srbije, nakon što je Apelacioni sud u Novom Sadu presudio da je objavljivanjem spornog teksta narušeno pravo na privatnost žrtve i njene porodice i naložio odgovornima u tom nedeljniku da porodici žrtve isplati milion dinara. Reč je o tekstu koji se odnosi na samoubistvu studentkinje u tom gradu, koji se bavi i motivom samoubistva, pa novinar tako prepričava i deo oproštajnog pisma koji je devojka ostavila. U tekstu se navodi da je devojka živela u nemaštini, kao i da je bila veoma talentovana i izuzetno dobar đak. Uz tekst su objavljene fotografije kuće u kojoj je živela i sa sahrane, kao i njena fotografija sa diplomom sa takmičenja.

Članovi Komisije razmatrali su, pre svega ,da li su objavljivanjem ovakvog teksta prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na zaštitu privatnosti, kao i da li je postojao javni interes da novinari pišu o ovom slučaju.

Većina članova Komiisije ocenila je, u toku rasprave, da je o preminuloj devojci list pisao sa pijetetom i da je njeno samoubistvo predstavljeno kao tragedija, bez namere da se povredi dostojanstvo žrtve i osećanja njene porodice. Kako je reč o događaju koji je potresao grad i o kojem se danima pričalo, prema mišljenju većine članova Komisije, postojali su razlozi da lokalni list izvesti o tome, pokušavajući da rasvetli i motive samoubistva. ”Novi glas komune” je, kako je ocenjeno, to uradio sa merom, poštujući interesovanje svojih sugrađana za ovaj slučaj.

Dvoje članove komisije smatralo je, međutim, da objavljivanje oproštajnog pisma nije u skladu sa profesionalnim standardima, budući da je reč o ličnom zapisu koji ne sadrži nikakve informacije koje doprinose rasvetljavanju motiva, niti postoji opravdan interes javnosti da sa tim bude upoznata. Oni su istakli da je sporan i način na koji su novinari došli do tog pisma. Jedan član Komisije, odlučio je, zbog toga da prilikom glasanja bude uzdržan, dok je drugi ocenio da je list prekršio Kodeks i objavljivanjem pisma i upuštanjem u spekulacije o motivima samoubistva, koje ne može da utvrdi, čime novinari ulaze u sferu nagađanja i prepričavanja ”čaršijskih priča”. 

Zbog svega nevedenog, članovi Komisije su, nakon rasprave, zaključili da spornim tekstom nije prekršen Kodeks novinara Srbije. Za ovakvu odluku glasalo je osam članova Komisije, jedan član je bio protiv, a jedan uzdržan.

Beograd, 25.7.2013.                                                                                  Predsedavajući 

                                                                                                                    Stojan Marković