Ivan Ivanović protiv nedeljnika "NIN"Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Tamara Skrozza, Filip Švarm, Božo Prelević, Petar Jeremić, Ljiljana Smajlović, Predrag Azdejković, Vlado Mareš i Tihomir Trišić, na sednici održanoj 25.7. 2013. godine, većinom glasova (osam ”za”, jedan ”protiv”) donosi

ODLUKU

Nedeljnik NIN, tekstom “Regrutni centri mržnje”, objavljenim 23.maja 2013. godine, nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Ivan Ivanović, predsednik udruženja SNP Naši, podneo je žalbu, identičnu onoj Igora Marinkovića, koju je Komisija za žalbe na prethodnoj sednici odbacila, jer nije bilo dokaza da je Marinković ovlašćeni podnosilac žalbe. 

Podnosilac žalbe je naveo da je spornim tekstom prekršen Kodeks novinara jer sadrži neosnovane optužbe protiv organizacije SNP Naši, insinuira njihovu odovornost za incidente u kojima nisu učestvovali, kao i povezanost sa stranim obaveštajnim službama. Ivanović je smatrao da je Kodeks prekršen i objavljivanjem fotografija uz tekst, koje su, kako tvrdi, snimljene na događajima koji nemaju nikakve veze sa organizacijama o kojima je reč u tekstu, čime se čitaoci dovode u zabludu.

U odgovoru na žalbu advokat NiN-a naveo je da je taj nedeljnik već u narednom broju, 30. Maja objavio regovanje organizacije SNP Naši, poštujući pravo na odgovor. On je istakao da NIN nije prekršio Kodeks objavljivanjem spornog teksta, odnosno da je novinarka verno prenela stavove svojih sagovornika i iznela da postoje određena mišljenja o toj organizaciji, ne tvrdeći ništa. Fotografije su, kako je navedeno, objavljene u skladu sa pravilima Kodeksa koja se odnose na autorstvo, a kako podnosilac žalbe nije autor fotografija, ne može se ni pozivati na Kodeks.

Većina članova Komisije smatrala je da NIN objavljivanjem spornog teksta nije prekršio Kodeks novinara Srbije, a da je mišljenje o izvesnim profesionalnim propustima već saopšteno u prethodnoj odluci Komisije. Tada su date i preporuke medijima da arhivske fotografije moraju biti jasno označene, kako se čitaoci ne bi doveli u zabludu. Komisija je ocenila i da je NIN postupio po profesionalnim standradima objavljući reagovanje organizacije SNP Naši, čime im je pružio mogućnost da demantuju navode za koje autorka teksta nije pružila dokaze.

Zbog svega navedenog, Komsija za žalbe je, sa osam glasova “za” i jednim “protiv” odlučila da tekstom “Regrutni centri mržnje” nije prekršen Kodeks novinara Srbije.

Beograd, 25.7.2013.                                                                   Predsedavajući Komisiji

                                                                                                      Stojan Marković