Dragan Đilas protiv dnevnog lista “Kurir”Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Tamara Skrozza, Filip Švarm, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Stojan Marković, Petar Jeremić, Aleksandar Đivuljskij, Ljiljana Smajlović, Predrag Azdejković i Vlado Mareš, na sednici održanoj 27.6. 2013. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Za džeparac Đilas digao četiri miliona evra iz banke“, objavljenim 2.6.2013. godine dnevni list „Kurir“ prekršio Kodeks novinara Srbije i to tačke 1, 2.  i  4. Odeljka I (Istinitost izveštavanja), koje propisuju obavezu novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije da prave jasnu između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i dužnost novinara i urednika da konsultuje što više izvora i da im omogući da iznesu svoj stav. Prekršene su i tačke 1.i 2. Odeljka V (Novinarska pažnja),  po kojima je „novinar obavezan da pristupa poslu sa dužnom profesionalonom pažnjom i „ne sme slepo da veruje izvoru informacija“.

Nalaže se dnevnom listu „Kurir“ da ovu odluku Komisije objavi najkasnije u trećem broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Dragan Đilas, predsednik Demokratske stranke i gradonačelnik Beograda podneo je žalbu zbog teksta objavljenog na naslovnoj strani 2. juna 2013. godine, u kojem se tvrdi da je sa ličnog računa iz jedne banke u Beogradu podigao četiri miliona evra u gotovini. Podnosilac žalbe tvrdi da je to “potpuna i notorna laž, bez ikakvog utemeljenja u stvarnosti”, usmerena na njega kao predsednika opozicione stranke i gradonačelnika Beograda. On je istakao da je tekst objavljen na dan lokalnih izbora u beogradskoj opštini Zemun, što je i motiv za plasiranje neistinite informacije. Uz žalbu je dostavljen i izvod iz banke dva dana pre nego što je navodno podigao četiri miliona evra iz kojeg se vidi da je na računima bilo mnogo manje novca.

Redakcija “Kurira” je u odgovoru na žalbu navela da je informaciju da je Đilas podigao četiri miliona evra dobila od poverljivog izvora od koga je i ranije dobijala informacije koje su uvek bile istinite. Sam Dragan Đilas nije odgovorio na pozive redakcije, te nisu mogli da kod njega dodatno provere informaciju. “Kurir”, navodi se, između ostalog u odgovoru, poseduje dokumente da je 16.aprila i 20. maja 2013. Privredno društvo Multikom group d.o.o, čiji je Đilas vlasnik sa 25 odsto udela, otkupilo udeo od osam, odnosno 25 odsto od dotadašnjih vlasnika Milice Delević i Nebojše Garića. Milici Delević je za prenos udela u vlasništvu isplaćena nadoknada od 3,6miliona evra, iz čega se, po oceni “Kurira” može osnovano pretpostaviti da je Gariću i splaćena proporcionalna naknada od 1,2 miliona evra. “Dakle, sa računa Multikom group d.o.o. nesporno je podignut iznos od oko četiri miliona evra koji je navodno isplaćen Milici Delavić”, navedeno je u odgovoru, uz ocenu da je Đilas obavestio javnost da nije podigao novac sa privatnog računa, ali ne i da je taj iznos isplaćen sa računa njegove firme. “U redakciji dnevnih novina ‘Kurir’ ne rade pripadnici bezbednosnih struktura koji raspolažu uređajima za prisluškivanje i praćenje kretanja tako da se od njih ne može očekivati da imaju stopostotono tačne podatke o životu, radu i kretanju ličnosti o kojima javnost ima opravdan interes da zna”, kaže se u odgovoru redakcije “Kurira”, koja je dostavila i izvode iz zapisnika sa sednica Multikom group d.o.o., kopije ugovora o prenosu udela u vlasništvu i sporazuma o visini naknade za prenos udela, kao i izvod iz registra APR-a iz kojeg se vidi da je Dragan Đilas vlasnik sa 25 odsto udela u Multikom group d.o.o.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da ni sama redakcija“Kurira” ne tvrdi da je prvobitno objavljena informacija da je Dragan Đilas iz banke podigao četiri miliona evra u kešu tačna, već da je, naprotiv naveo da se od redakcije, u kojoj ne rade pripadnici službi bezbednosti,  ne može ni očekivati da ima stopostotno tačne informacije.”Kurir” je, smatra Komisija za žalbe, bez provere, verujući jednom izvoru, objavio netačnu informaciju, ne praveći razliku između činjenica, pretpostavki i nagađanja, čime je prekršeno više tačaka iz odeljka Kodeksa koji se odnosi na istinitost izveštavanja. Redakcija takođe ničim nije objasnila žurbu da se odmah objavi informacija, za koju su dokazi prikupljani tek kasnije. Komisija je, zato ocenila i da je “Kurir” objavljivanjem spornog teksta prekršio i odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na obavezu novinara da pristupa poslu sa dužnom novinarskom pažnjom, kao i da ne sme slepo da veruje izvoru informacija.

Objavljiujući ovu informaciju u vreme izborne tišine, po mišljenju članova Komisije za žalbe, redakcija “Kurira” poslužila se nečasnim sredstvima da bi uticala na javno mnjenje.

Zbog svega ovoga, Komisija je jednoglasno odlučila da je prekršen Kodeks novinara Srbije i naložila listu “Kurir” da objavi ovu odluku.

Beograd,  27.6.2013.                                                                                              Predsedavajuća

                                                                                                                               Tamara Skrozza