Božidar Mitrović protiv nedeljnika NINNa osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Tamara Skrozza, Božo Prelević, Liljana Smajlović, Petar Jeremić, Predrag Azdejković, Stojan Marković i Aleksandar Đivuljskij na sednici održanoj 29.11. 2012. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

da tekstom „KOLO-fornija, stara srpska zemlja“, objavljenim u štampanom izdanju lista 11.10.2012. godine, nedeljnik NIN nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Komisiji je žalbu podneo dr Božidar Mitrović, predsednik Organizacionog odbora Međunarodne naučne konferencije „Na izvorištu kulture i nauke“, tvrdeći da je NIN objavljivanjem teksta kolumniste lista Milete Prodanovića, prekršio više tačaka Kodeksa novinara Srbije iz odeljaka: Istinitost izveštavanja, Nezavisnost od pritisaka i Odgovornost novinara.

Podnosilac žalbe je naveo da su list, njegov glavni urednik i autor teksta (eseja), „izveštavajući sa izložbe Neprekidnost umetnosti Lepoenskog vira i Vinče“, ponovo istupili protiv konferencije „Na izvorištu kulture i nauke“ „očigledno naručenim člankom“ koji potpisuje „suprug direktorke Muzeja grada Beograda Mileta Prodanović“. Sporni tekst, u kojem po mišljenju ponosioca žalbe, nema nikakvih elemenata naučnosti da bi se mogao smatrati esejom, predstavlja nepotpuni prikaz „okolnosti koje nisu mogle biti nepoznate Prodanoviću, s obzirom da je suprug direktorke“.

NIN nije odogovorio na navode podosioca žalbe, a članovi Komisije za žalbe su ocenili da iznošenjem svog mišljenja o naučnim dometima izložbe „Neprekidnost umetnosti Lepenskog vira i Vinče“ autor teksta nije nije povredio obavezu istinitog izveštavanja. Objavljeni tekst nije izveštaj sa događaja, već autorov lični stav o izložbi. Kako je i samom opremom teksta jasno naznačeno da nije reč o izveštaju, već o eseju, ispoštovana je odredba Kodeksa novinara Srbije da se mora napraviti jasna razlika između činjenica koje se prenose i komentara, koji dozvoljavaju autoru da slobodno iznosi svoje stavove. Komisiji takođe nisu pruženi nikakvi dokazi da je autor teksta bio prisiljen ili izložen bilo kakvim pritiscima da objavi ovakav tekst, pa je Komisija jednoglasno zaključila da Kodeks novinara nije prekršen ni po ovom osnovu. 

Beograd, 29.11.2012.                                                                        Predsedavajuća Komisiji

                                                                                                               Tamara Skrozza