Zoran Todorovski protiv "Večernjih novosti"Na osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Tamara Skrozza, Nebojša Spaić, Božo Prelević, Liljana Smajlović, Petar Jeremić, Predrag Azdejković, Stojan Marković i Aleksandar Đivuljskij na sednici održanoj 29.11. 2012. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

da je tekstovima „Ispovest žrtve psihologa: Rasturaju mozak“ i „Psiholozi bez kontrole“, objavljenim 18.10.2012. i 23.10.2012. godine, dnevni list „Večernje novosti“ prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije, i to tačke 2, iz odeljka I (Istinitost izveštavanja), koja se odnosi na obavezu novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izveštava, držeći se osnovinih standarda profesije, tačke 1. i 2. iz odeljka IV (Novinarska pažnja), po kojoj novinar pristupa poslu sa dužnom pažnjom i mora da izbegne „stvarnu ili prividnu pristrasnost“, koja proističe iz „slepog verovanja izvoru informacija“, kao i tačke 3 iz odeljka III (Ogovornost novinara), koja propisuje obavezu novinara da poštuje pretpostavku nevinosti.

Obavezuju se  „Večernje novosti“ da, na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, objave ovu odluku komisije.

OBRAZLOŽENJE

Komisiji za žalbe obratio se Zoran Todorovski, specijalista medicinske psihologije, čije ime je u spornim tekstovima označeno inicijalima,ali tako da nema nikake sumnje o kome je reč, budući da je jedini psihijatar sa tim inicijalima u zdravstvenoj ustanovi koja je navedena. U tekstu „Ispovest žrtve psihologa: Rasturaju mozak“ njega je bivša pacijantkinja teško optužila za „mentalno i seksulano zlostavljanje“, a njenu ispovest je novinarka „Večernjih novosti“ prenela bez ikakvih ograda. „Čitalac je naveden da pomisli da je ispovest zapravo skup činjenica, a ne subjektivni osećaj osobe koja se ispoveda“, istakao je podnosilac žalbe. On je naveo i da je novinarka, iako je sa njoj razgovarao pre objavljivanja teksta, njegovu izjavu objavila tek pet dana kasnije u drugom tekstu, a i tada netačno navodeći da je pacijentkinju čija je ispovest objavljena, optužio da preti njemu i njegovoj porodici. Todorovski tvdi da mu nije bio poznat identitet pacijentkinje, pa nije ni mogao da potvrdi da je to osoba koja mu preti, već je na pitanje novinarke da li zna ko bi to mogao ga optuži za zlostavljanje, naveo ime koje je isto kao i ime osobe sa kojom je novinarka razgovarala. Prema njegovim navodima, „Novostima“ je zbog ovoga 26. oktobra upućen demanti, koji nije objavljen.

U odgovoru na žalbu, novinarka „Novosti“ potvdila je da je sa psihologom razgovorala pre objavljivanja prvog teksta,  a da je „njegova strana priče objavljena u drugom tekstu koji je trebalo da ide sutradan, ali je zbog aktulenijih tema objavljen tek nekoliko dana kasnije“. Ona je takođe praktično potvrdila i da joj Todorovski nije rekao da mi preti žena čiju je ispovest dan kasnije objavila, već samo da sumnja da je reč o „jednoj Ivani“.

Novinarka je istakla i da je cilj teksta bio da se otvori „kod nas tabu tema“ o tome da zlostavljanje pacijenta nije zakonom regulisano kada su počinioci psiholozi i da je objavljena ispovest trebalo da posluži samo kao ilustracija.

Članovi Komisije nisu prihvatili ovakvo objašnjenje smatrajući da u tom slučaju nije trebalo da navodi bilo kakve podatke koji mogu da ukažu na identitet psihologa. Takođe, jednoglasno je zaključeno da novinarka nije smela da, bez ikakavih dokaza, prenese tako ozbiljne optužbe. Naprotiv, u ustanovi u kojoj Todorovski radi rečeno joj je da nije bilo nikakvih žalbi na njegov rad, pa su članovi Komisije ocenili da je u ovom slučaju izostala profesionalna pažnja koja novinara obavezuje da proveri ono što izvor informacija tvrdi.

Takođe, tendencioznim naslovima koji ukazuje da psiholozi „rasturaju mozak“ svojim pacijentima i da su „bez kontrole“, „Večernje novosti“ su, bez dokaza, optužile čitavu profesiju za nesavestan rad.

Zbog svega navedenog, Komisija za žalbe je jednoglasno odlučila da su „Večernje novosti“ prekršile odredbe Kodeksa novinara Srbije i naložila listu da objavi ovu odluku.

Beograd, 29.11.2012.                                                                    Predsedavajuća Komisiji

                                                                                                             Tamara Skrozza