Danijel Jovanović protiv dnevnog lista "Press"Na osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Filip Švarm, Božo Prelević, Petar Jeremić, Ljiljana Smajlović, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Zoran Ivošević i Tamara Skrozza i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 25.10. 2012. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

da je objavljivanjem nepotpisane fotografije uz tekst „Romeo i Julija“ 7.9.2012. godine dnevni list „Press“ prekršio odredbe člana 1, odeljka VIII Kodeksa novinara Srbije, koje propisuje obavezu poštovanja autoskih prava i obavezu navođenja izvora, ukoliko je dobijeno odobrenje za reprodukciju sadrđaja iz drugih izvora.

Obavezuje se  „Press” da, na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, objavi ovu odluku komisije.

 OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Danijel Jovanović, autor fotografije koja je, uz tekst „Englesko – romska ljubavna kombinacija“, 8.8.2012. godine objavljena na veb sajtu „Ugradu.info“. On je naveo da je „Press“, fotografiju objavio bez njegovog potpisa, kao i da dozvolu za to nije dobio ni od njega ni od vlasnika sajta.

U odgovoru redakcije, novinarka lista ”Press” Slađana Stevanović navela je da je spornu fotografiju dobila od vlasnika, odnosno urednika sajta i objavila je uz njegovu dozvolu, kao i da nije ni znala ko je autor fotografije, pošto ona ni na sajtu ”ugradu.info” nije bila potpisana.

Sam vlasnik sajta Dušan Petrić istakao je da svi loklani mediji i dopisinici iz Valjeva mogu slobodno da koriste sve sadržaje objavljenje na sajtu. On je objasnio da je dopisnici ”Pressa” fotografija dostavljena indirektno, preko dopisnika ”Blica”, te da ni on ni novinarka ”Pressa” nisu znali da fotografiju nije napravio zvanični fotograf sajta.

Članovi Komisije su se o ovom slučaju praktično već izjasnili na prethodoj sednici kada je razmatrana žalba autorke teksta „Englesko – romska ljubavna kombinacija“, i tada zaključila da je „Press“ imao obavezu da navede izvor fotografije, zbog čega ponovno obraćanje Komisiji sa istim zahtevom smatra izvesnom zloupotrebom prava građana na žalbu.

Takođe, Komisija je ocenila da, s obzirom da Danijel Jovanović nije potpisan ni na sajtu na kojem je fotografija prvi put objavljenja, ”Press” nije mogao ni znati da je on autor fotografije, pa samim tim ni tražiti od njega dozvolu za objavljivanje. Zbog toga, po oceni članova Komisije za žalbe, Kodeks novinara Srbije nije prekršen u odnosu na podnosioca žalbe.

Međutim, imajući u vidu odredbe člana 1, odeljka o poštovanju autorstva, a posebno smernicu u kojoj se izričito kaže da ”fotografije moraju da budu potpisane imenom i prezimenom autora ili vlasnika fotografije”, Komisija smatra da je list ”Press” morao navesti da je fotografija preuzeta od redakcije ”Ugradu.info”.

Zbog svega navedenog, Komisija za žalbe je jednoglasno odlučila da je „Press” time što nije naveo izvor objavljenje fotografije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije i naložila listu da ovu odluku objavi.

Beograd, 25.10.2012.                                                                                Predsedavajući Komisiji

                                                                                                                          Filip Švarm