Božidar Mitrović protiv nedeljnika NINNa osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Filip Švarm, Božo Prelević, Petar Jeremić, Ljiljana Smajlović, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Zoran Ivošević i Tamara Skrozza i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 25.10. 2012. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

da tekstom „Časni potomci Serbona“, objavljenim 27.9.2012. godine nedeljnik NIN nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

OBRAZLOŽENJE

Žalbu na tekst „Časni potomci Serbona“, Savetu za štampu podneo je Božidar Mitrović, predsednik Organizacionog odbora Međunarodne naučne konferencije „Na izvorištu kulture  i nauke“,  kojom se bavi sporni tekst. Prema navodima podnosioca žalbe, NIN je tim tekstom prekršio više odredbi Kodeksa novinara Srbije iz poglavlja „Istinitost izveštavanja“, „Nezavisnost od pritiska“ i „Odgovornost novinara“. Mitrović, između ostalog, tvrdi i da novinar koji je potpisan ispod teksta niti je prisustvovao pomenutoj konferenciji, niti je pravi autor teksta. On takođe navodi i da su i autor i uredništvo NIN-a imali očiglednu nameru da uvrede i izvrgnu ruglu i javnom linču učesnike konferencije, kao i da su spornim tekstom povredili verska osećanja pravoslavnih vernika.

U odgovoru na žalbu, NIN je odbacio sve navode, smatrajući da ni na koji način nisu povređene odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da list objavljivanjem teksta nije prekršio Kodeks, jer novinar ima pravo da iznosi vrednosne sudove, kao i da komentariše i kriitčki se odnosi prema temama o kojima piše. Komisija nije utvrdila da je NIN objavio netačne činjenice o događaju na koji se tekst odnosi, a njihova interepretacija je stvar uređivačke politike medija i slobode izražavanja. Takođe, to što se neko ne vidi na snimku ne može biti dokaz da neko nije ni prisustvovao događaju, a još manje za ozbiljnu optužbu da je potpisan ispod teksta čiji je autor neko drugi.

Zbog svega ovoga Komisija za žalbe je jednoglasno odlučila da NIN nije prekršio nijednu od odredbi Kodeksa novinara Srbije koje podnosilac žalbe navodi.

Beograd, 25.10.2012.                                                                           Predsedavajući Komisiji

                                                                                                                        Filip Švarm