Dimitrije Vojnov protiv „Politike“Na osnovu člana 24. Statuta Saveta za štampu i članova 10. i 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Filip Švarm, Božo Prelević, Petar Jeremić, Ljiljana Smajlović, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Zoran Ivošević i Tamara Skrozza i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 25.10. 2012. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

da je neobjavljivanjem odgovora Dimitrija Vojnova na demanti Srđe Trifkovića, dnevni list „Politika“ prekršio odredbu člana 6, odeljka III Kodeksa novinara Srbije, koja propisuje obavezu poštovanja prava na odgovor, izvinjenje i ispravku, odnosno dužnost novinara da blagovremeno objavi odogovarajuću ispravku.

 Obavezuje se  „Politika” da, na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, objavi ovu odluku komisije.

OBRAZLOŽENJE

Kolumnista „Politike“ Dimitrije Vojnov podneo je žalbu zbog odbijanja „Politike“ da objavi njegov odgovor na demanti Srđe Trifkovića. Trifkovićev demanti odnosio se na informacije koje je u kolumni „Majke i maćehe“ objavljenoj 20.9.2012. godine izneo Vojnov, a za koje Trifković tvrdi da su potpuna neistina.

„Politika“ je 22.9.2012. godine objavila pomenuti demnati, kojim dr Trifković najavljuje tužbu protiv tog lista zbog objavljivanja „kriminalno klevetničkih laži“ koje su veoma bolne, pogubne za njegov ugled i ometaju ga u obavljanju profesionalnih obaveza. Dimitrije Vojnov je napisao odgovor na ovaj demanti, želeći da objasni na osnovu kojih izvora je izneo tvrdnje koje Trifković smatra lažnim. Prema navodima žalbe, „Politika“, međutim, nije objavila ovaj odgovor, a u medjuvremenu se na blogu pojavio tekst Srđe Trifkovića u kojem on navodi da je njegov demnati „Politici“ zapravo krivitvoren.

U odgovoru na žalbu redakcije „Politike“ navedeno je da se, po njihovoj proceni, nisu ogrešili o profesionalnu etiku. List se, kako je objašnjeno, zbog teksta Dimitija Vojnova izvinio Srđi Trifkoviću i „objavila (nespretno) pojašnjenje koje nije bio demanti, iako je tako naslovljen“. Iz redakcije je saopšteno i da je uredništvo zamolilo Dimitrija Vojnova da sačeka sa svojim odgovorom dok se o slučaju ne izjasne „Politikini“ advokati, pošto je Trifković najavio sudski postupak.

Članovi Komisije nisu, međutim, prihvatili ovakvo objašnjanje „Politike“, smatrajući da je Kodeks veoma jasan kad je reč o obavezi poštovanja prava na odgovor, koja ne predviđa izuzetke ovakve vrste. Po jednoglasnoj oceni članova Komisije, to što je najavljen sudski spor ni na koji način ne utiče na obavezu lista da svom kolumnisti omogući pravo na odgovor. Takođe,  nije prihvatljivo ni obraloženje da treba sačekati mišljenje advokata, jer nije reč o pravnom pitanju, već o pitanju koje se odnosi na profesionalnu etiku novinara. Uputivši izvinjenje profesoru Trifkoviću, „Politika“ je praktično prihvatila njegovu tezu da je tekst Dimitrija Vojnova „kriminlano klevetnička laž“ i morala je autoru omogućiti da odgovori na ovu optužbu.

Komisija se ovom prilikom nije bavila utvrđivanjem istinitosti navoda iz kolumne „Majke i maćehe“, kao i ni time da li je objavljeni demanti eventulano krivotvoren, već samo uskraćivanjem prava na odgovor, što je jedini predmet žalbe.

Zbog svega navedenog, Komisija za žalbe je jednoglasno odlučila da je „Politika”, neobjavljivanjem odgovora Dimitrija Vojnova prekršila odredbe Kodeksa novinara Srbije i naložila joj da ovu odluku objavi.

Beograd, 25.10.2012.                                                                      Predsedavajući Komisiji

                                                                                                                    Filip Švarm